Spørg konservatoren

Vi deler gerne ud af vores viden og giver råd så vidt, det er muligt. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at sende dem til web_@_smk.dk

Hos konservatoren

Rammer | 13.feb.2014

Original prydramme eller ej?

Jeg har et gammelt maleri, der er indrammet i en gammel ramme. Kan man ved tekniske undersøgelser klarlægge, om yderrammen og blændrammen hører sammen fra starten, eller om blændrammen først er indsat på et senere tidspunkt i yderrammen?


Der er mange faktorer der skal tages højde for ved bestemmelse af en rammes originalitet i forhold til det indrammede maleri. Man vurderer først og fremmest maleriets stil og den måde det er udført på i kombination med en vurdering af dets materialer og teknik – og her tænkes både på blindramme, farvelag og lærred/panel. På samme måde vurderes prydrammens (yderrammen) udførelse i forhold til ornamenter, materialer og teknikker m.m.

En prydrammes profil rummer mange oplysninger om perioden for rammens fremstilling. Gennem tiderne har der været skiftende modetendenser på samme måde, som moden i malerier har ændret sig. En prydrammes stilart kan derfor forholdsvis nøje fastslås og sammenholdes denne med materialernes og teknikkens datering, kan man ofte opnå en god formodning om rammens datering.

En anden vigtig faktor at holde sig for øje, er hvorvidt der er foretaget ændringer eller tilpasninger af prydrammen og/eller blindrammen. Ofte ser man at prydrammer er blevet om monteret på malerier, hvorved rammernes mål er blevet tilpasset. Ligeledes kan maleriet have gennemgået konserverende behandlinger gennem årene, hvilket kan indebære udskiftning af blændrammen. I sådanne tilfælde kigges der efter, hvorvidt sømhullerne i ombukningskanten af maleriets lærred stemmer overens med hullerne i blindrammen. På større institutioner som SMK vil man ofte kunne finde arkivalier (konserveringsrapporter, indkøbslister m.m.), der afslører sådanne udskiftninger af blindrammer og/eller prydrammer.

Alle disse forskellige faktorer sammenholdes, og ligheder og forskelle vurderes i forhold til hinanden. Ofte vil maleriet og rammen kunne tidsfæstes nogenlunde alene ud fra et kunsthistorisk syn, dvs. man behøver ikke at gå videre og udforske det maletekniske på maleriet og/eller rammen.

Jeg vil foreslå dig, at henvende dig til en konservator, som med sit kendskab til materialer og teknikker for både prydrammer og blændrammer vil kunne give dig et kvalificeret bud på hvorvidt din prydramme er original til maleriet. Oplysninger om faguddannede konservatorer kan findes på Nordisk Konservatorforbunds hjemmeside.

Med venlig hilsen

Mette Kokkenborg
Cand.scient.cons, Maleri- og rammekonservator

arrow Kommentarer (0)
 
Endnu ingen kommentarer
Skriv en kommentar
 


Senest opdateret: 19.nov.2015
Sideansvarlig: Webmaster
SMK Logo