Spørg konservatoren

Vi deler gerne ud af vores viden og giver råd så vidt, det er muligt. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at sende dem til web_@_smk.dk

Hos konservatoren

Papir | 16.sep.2010

Sammenrullet kultegning

Jeg har arvet en kultegning, som aldrig har været indrammet men henligget sammenrullet siden 1937, hvor den blev tegnet. Jeg vil meget gerne have den sat i glas og ramme for at hænge den op, men er nervøs for at den vil gå til. Kan jeg gøre noget inden indramning for at sikre tegningen for eftertiden?

Kul er som tegneredskab et meget sårbart medie, da det i sig selv ikke indeholder et bindemiddel, og farven derved blot ligger tørt og ubundet på det bærende underlag – oftest papir. Det gør teknikken særlig sårbar overfor især berøring og stødpåvirkning, som vil bevirke udgnidning og farvetab. For at undgå dette, valgte nogle kunstnere / tegnere at fiksere farvelaget med en form for fiksativ, som bandt farvelaget men samtidig i mange tilfælde accelererede papirets nedbrydning, hvilket efter tid er synligt i form af gulning, misfarvning og svækkelse af papiret styrke.

Du skriver ikke, om din kultegning er fikseret eller ej, hvilket kan have stor betydning for tilstanden af farvelaget, særlig fordi, den har været rullet sammen siden 1937. Hvis farvelaget ikke er fikseret, vil det sandsynligvis være afsmittet de flader, det har berørt i oprulningen. Dertil er papirets tilstand også en afgørende faktor i forhold til succesfuld udretning af tegningen, både papirets kvalitet og tidligere opbevaringsforhold har afgørende betydning for tilstanden af papiret. Hvis papiret er meget nedbrudt og sprødt, kan det ved udretning fra rulle knække, så det er derfor vigtigt, at denne proces foretages med yderst forsigtighed og hensyn til papiret. Samtidig bør al direkte kontakt med farvelaget undgås, da teknikken er meget delikat og følsom overfor enhver berøring og rystelse.

På grund af teknikkens ekstreme sårbarhed beskyttes værket bedst bag glas i permanent ramme - det alene vil sikre tegningen bedst muligt for eftertiden. Det kan ikke anbefales at fiksere farvelaget inden, da det kan have for store konsekvenser for papiret. I indramningen er det vigtigt, at tegningens overflade ikke kommer i kontakt med indersiden af glasset, hvilket kan afhjælpes med enten afstandslister i rammen eller (afhængig af tegningens format) montering af værket i Passe Partout af syrefrit karton med tilpas dybt ”vindue”. Tegningen bør altid under håndtering ligge plant med forsiden opad, og indramningen bør derfor foretages liggende eller alternativt i skrå lodret position, så farvelaget ikke tynges af tyngdekraften. Det anbefales ligeledes aldrig at benytte plexiglas ved indramning af værker med løstliggende farvelag, da det kan skabe statisk elektricitet og dermed tiltrække farven til indersiden af glasset. Optimalt kan der benyttes brudsikkert sikkerhedsglas i rammen.

Udretning og indramning af din kultegning vil sandsynligvis være en avanceret og omstændig proces, da både teknikken og tegningens nuværende opbevaringsform vanskeliggør behandlingen. Jeg vil derfor anbefale, at du kontakter en professionel papirkonservator, for at sikre forsvarlig behandling.

Efter indramning bør aftørring af rammeglasset så vidt muligt undgås, da gnidningseffekten vil kunne bevirke tiltrækning af det løstliggende farvelag. Støv og fingreaftryk bør hellere forebygges ved afdækning og brug af handsker ved håndtering. Som med kunst generelt bør din kultegning ligeledes skånes for direkte sollys samt kraftige udsving i temperatur og luftfugtighed.

Med venlig hilsen

Karen Esser
Cand Scient Cons, Kunst på papir

arrow Kommentarer (0)
 
Endnu ingen kommentarer
Skriv en kommentar
 


Senest opdateret: 19.nov.2015
Sideansvarlig: Webmaster
SMK Logo