Mit spor gennem kunsthistorier

 • Eckersbergs første monumentale historiemaleri - billedet er malet i Rom i 1815

  C.W. Eckersberg: Moses lader Det røde hav træde tilbage og Faraos hær oversvømmes, 1815

  Eckersbergs første monumentale historiemaleri - billedet er malet i Rom i 1815

  Kort om Moses lader det røde hav....

  • Maleriet er Eckersbergs første store lærred. Det blev bestilt af handelsmanden Mendel Levin Nathanson i 1812
  • Nathanson var en stor støtte for Eckersberg og han bestilte mange malerier hos kunstneren
  • Eckersberg flytter fokus fra motivets umiddelbare drama med de drunknende soldater i havet hen til den store gruppe af afventende israellitter i forgrunden

  Det første danske maleri?

  Af: Henrik Holm

  Dette billede af C. W. Eckersberg Moses lader Det røde hav træde tilbage og Faraos hær oversvømmes, malet i Rom i 1815, er det første, ægte danske maleri. I hvert fald hvis vi følger kunsthistorikeren Emil Hannover, der i 1898 skrev den første store monografi om Eckersberg. Fødslen af det danske maleri sker nærmest uforvarende, for billedet er ifølge Hannover ikke vellykket. Hannover skriver: "Effekten (af morgenlys) som han havde tilsigtet, udeblev...men dog betyder Billedet netop Morgensolen i den danske Kunst...".

  Figurskildringen var Hannover heller ikke begejstret for. Men for Hannover var det afgørende, at Eckersberg overhovedet havde forsøgt sig med at skildre lyset og naturen. Det viser frem mod den interesse for lys- og naturfænomener, som Eckersberg senere i sin karriere skulle komme til at mestre til fuldkommenhed.

  Den store bestilling

  Af: Annette Rosenvold Hvidt

  Mendel Levin Nathanson var Eckersbergs største mæcen, og han bestilte i 1812 en fremstilling af motivet fra Det Gamle Testamente med Moses og Aron, der har ført israelitterne over Det røde hav. Eckersberg arbejdede på det store maleri under sit ophold i Rom i 1815 og det blev udstillet på Charlottenborg i København i 1817.


  Mendel Levin Nathanson. Foto: Rudolph Striegler, 1861. Det kongelige Bibliotek

  I et brev til vennen J.F. Clemens skriver Eckersberg fra Paris i 1812 om sit syn på opgaven: "Det store Malerie Hr. Nathanson ønsker, vil fornoye mig meeget at udføre, da det er et Emne som vel er vanskelig at forrestille, men som dog kan give Sted til mange skjønne Grupperinger, og Figurer af enhver Alder. Jeg har alt gjordt det første udkast dertil, jeg har troet at det fordeelagtigste Oyeblik kunde være: (for ogsaa tillige at unggaae det Mystiskladende i Fortællingen) da alle Israels Børn netop vare landet, og seer ved den opstaaende Morgensol Faraos Hær undergaa i Bølgerne, ...."

  citeret fra Inger Hjorth Nielsens artikel "Studier til C.W. Eckersbergs maleri: Moses lader Det røde hav træde tilbage og Faraos hær oversvømme", i: Kunstmuseets årsskrift, 1975 s. 103-118

  Nathanson var handelsmand, forfatter og redaktør og han bestilte senere blandt andet også portrætter af sin familie: Bella og Hanna og Familien Nathanson.


  Eckersberg Familien Nathanson, ca. 1818, Olie på lærred, 126 x 172,5 cm., KMS1241, SMK

  Dramaet der udeblev

  Af: Annette Rosenvold Hvidt

  Eckersberg tegnede en del skitser af de forskellige figurer og elementer i billedet, inden han gik i gang med at male. Skitserne tegnede han i Paris i 1812 lige efter han havde fået bestillingen, og igen senere i Rom i 1814-15.


  Eckersberg Forarbejde til Moses lader det røde Hav..., 1812, blyant,pen, pensel og grå lavering, 235 x 373 mm, KKS1971-336, SMK

  Via de tidlige figurstudier kan vi følge hans arbejde med at få hold på de mange kroppe og deres ideale placeringer i forhold til hinanden og det barske klippelandskab, der udgør scenen. Dramaet i Eckersbergs historiemaleri ligger ikke så meget i den oversvømmede faraoniske hær, som kun lige anes ude i baggrunden af billedet, men snarere i relationerne mellem de mange menneskefigurer i forgrunden.

  Figurerne danner et helt reliefagtigt mønster op mod og mellem klipperne, og de mange positurer viser hvordan Eckersberg er uddannet til at udnytte modelstudierne til fulde. Her er et varieret udvalg af akademiske mennesketyper iklædt draperede klæder, som – dækket af et intenst morgenlys - fanger opmærksomheden henover billedfladen.


  Eckersberg Forstudie til Moses lader Det røde Hav..., 1814-15, blyant, KKS13992, SMK

  Kunsthistorikeren Emil Hannover , der skrev den første store bog om Eckersberg, griber fat i « det manglende drama » i billedet : « Kompositionen som Helhed er det næppe værd at berømme altfor meget. Den mangler frem for alt Centrum, thi som saadant virker ikke Moses... » men på den anden side har Hannover også blik for det « anderledes drama », som Eckersberg får lagt ind i forgrundens figurer: »

  Men prøver man at se Billedet under den Synsvinkel, som Eckersberg selv har angivet for dets Betragtning, kan man ikke fraskrive det en vis Rigdom paa de « skønne Grupperinger », til Udfoldelse af hvilke han fandt Æmnet egnet.....tagne gruppe- eller enkeltvis er flere af de andre Figurer særdeles smukke i Stil og af kraftig Holdning ».

  Senest opdateret: 17.Jun.2018