Mit spor gennem kunsthistorier

 • Bevaringsafdelingen på SMK har konserveret Rings maleri I havedøren og i den forbindelse gjort overraskende opdagelser

  Skjulte lag i Rings maleri

  Bevaringsafdelingen på SMK har konserveret Rings maleri I havedøren og i den forbindelse gjort overraskende opdagelser

  Lag på lag

  • Vi kan få meget at vide om L.A. Rings maleteknik ved at betragte maleriet med det blotte øje i udsti... Læs mere

  Optagelse i sidelys af Sigrids kjole i L.A. Ring, <em>I havedøren. Kunstnerens hustru</em>, KMS3716. Detaljen viser penselstrøg fra det underliggende farvelag der udgør trappegelænderet under Sigrids lyse kjole

  Optagelse i sidelys af Sigrids kjole i L.A. Ring, I havedøren. Kunstnerens hustru, KMS3716. Detaljen viser penselstrøg fra det underliggende farvelag der udgør trappegelænderet under Sigrids lyse kjole

  Forstør
  Sigrids hoved i KMS3716 fotograferet i sidelys. Grenenes konturer fra træerne bagved kan man se i strukturen i det øverst liggende farvelag der udgør Sigrids hår

  Sigrids hoved i KMS3716 fotograferet i sidelys. Grenenes konturer fra træerne bagved kan man se i strukturen i det øverst liggende farvelag der udgør Sigrids hår

  Forstør
  Detalje af Sigrids hoved i KMS3716, fotograferet i symmetrisk lys. I det indrammede område ses optørringsrevner i hårets brune farve, fremkommet under optørringen. Revnerne åbner op til den grønne farve fra bladværket nedenunder

  Detalje af Sigrids hoved i KMS3716, fotograferet i symmetrisk lys. I det indrammede område ses optørringsrevner i hårets brune farve, fremkommet under optørringen. Revnerne åbner op til den grønne farve fra bladværket nedenunder

  Forstør

  En blå himmel bag træerne

  • Maletekniske undersøgelser kan bestå af mange forskellige typer af analyser. To meget anvendte analy... Læs mere

  Fotografering gennem mikroskop af en farveprøve fra L.A. Ring, <em>I havedøren. Kunstnerens hustru</em>, KMS3716

  Fotografering gennem mikroskop af en farveprøve fra L.A. Ring, I havedøren. Kunstnerens hustru, KMS3716

  Forstør

  En skjult havebænk

  • Da maleriet i forbindelse den maletekniske undersøgelse blev røntgenfotograferet, kom en havebænk ti... Læs mere

  Røntgenoptagelse, udsnit af <em>L.A. Ring, I havedøren. Kunstnerens hustru</em>, KMS3716, der afslører en havebænk, som Ring har malet over

  Røntgenoptagelse, udsnit af L.A. Ring, I havedøren. Kunstnerens hustru, KMS3716, der afslører en havebænk, som Ring har malet over

  Forstør
  Udsnit af L.A. Ring, <em>I havedøren. Kunstnerens hustru</em>, KMS3716. Udsnittet er fra det sted på maleriet, hvor havebænken er blevet malet over

  Udsnit af L.A. Ring, I havedøren. Kunstnerens hustru, KMS3716. Udsnittet er fra det sted på maleriet, hvor havebænken er blevet malet over

  Forstør
  Udsnit af KMS3716 fra det sted, hvor Ring har dækket havebænken med myrtetræets grene. De røde linjer viser hvor optørringsrevnerne over bænken er tydeligst

  Udsnit af KMS3716 fra det sted, hvor Ring har dækket havebænken med myrtetræets grene. De røde linjer viser hvor optørringsrevnerne over bænken er tydeligst

  Forstør

  Vidste du at

  • I et andet værk af L.A. Ring, Kunstnerens hustru og børn i interiør fra 1904, som Statsministeriet e... Læs mere

  L.A. Ring, <em>Kunstnerens hustru og børn i interiør</em>, 1904, olie på lærred, 82,5 x 102 cm, Statsministeriet

  L.A. Ring, Kunstnerens hustru og børn i interiør, 1904, olie på lærred, 82,5 x 102 cm, Statsministeriet

  Forstør
  Røntgenoptagelse af L.A. Ring, <em>Kunstnerens hustru og børn i interiør</em>, 1904. I den røde firkant ses Sigrid stående i havedøren

  Røntgenoptagelse af L.A. Ring, Kunstnerens hustru og børn i interiør, 1904. I den røde firkant ses Sigrid stående i havedøren

  Forstør
  Træk i billedbåndet
  Bevaringsafdelingen på SMK har konserveret Rings maleri I havedøren og i den forbindelse gjort overraskende opdagelser

  Kort om Skjulte lag i Rings maleri

  • I Bevaringsafdelingen på SMK har vi konserveret og restaureret adskillige L.A. Ring malerier, bl.a. I havedøren. Kunstnerens hustru fra 1897
  • Rings anvendelse af materialer og maleteknik er også blevet undersøgt i en række af de behandlede værker
  • De maletekniske undersøgelser har frembragt adskillige overraskelser og givet os indblik i Rings karakteristiske og personlige måde at male på
  • Artiklen er skrevet af konservatorerne Pauline Lehmann Banke og Anne Haack Christensen

  Lag på lag

  3 billeder

  Vi kan få meget at vide om L.A. Rings maleteknik ved at betragte maleriet med det blotte øje i udstillingen. Et kendetegn for Rings maleteknik er den måde, hvorpå han nærmest har malet hele maleriet færdigt, f.eks. et værelse eller et landskab som baggrund, for derefter at placere en figur eller et andet objekt i forgrunden – så det nogen gange ser ud som om de står og svæver uden rigtig kontakt med rummet eller landskabet. Andre gange kan man se baggrundens penselstrøg meget tydeligt op gennem figurerne.

  Det er der flere eksempler på i maleriet I havedøren. Kunstnerens hustru. En detalje af Sigrids kjole og det blå gelænder er blevet optaget i sidelys. Ved dokumentation af et maleri i sidelys placeres lyskilden med lysindfald fra siden, hvorved detaljer i maleriets overfladestruktur træder frem. Ved betragtning af maleriet fra siden i almindelig belysning ses de samme detaljer – dog somme tider mindre tydeligt. Detaljen med kjolen i sidelys viser hvordan strukturen i penselstrøgene fra det underliggende farvelag i gelænderet er synlige op igennem Sigrids lyse kjole.

  En detalje af Sigrids hoved er ligeledes blevet optaget i sidelys. Her kan man tydeligt se træets grene, som ligger nedenunder håret og ansigtet. Den samme detalje optaget i symmetrisk belysning viser en særlig type revnedannelser i det indrammede område - såkaldte optørringsrevner - som i dette tilfælde giver os mulighed for at se det underliggende farvelag uden at udtage en farveprøve. Optørringsrevner opstår typisk i oliefarve, når en maler påfører et farvelag oven på et andet farvelag der endnu ikke er helt tørt. Gennem optørringsrevnerne i dette område ses den grønne farve fra træernes blade som Ring har malet færdige inden han malede Sigrid.

  Ring har foretaget adskillige ændringer undervejs i arbejdet med I havedøren. Kunstnerens hustru. Ved at betragte maleriet med det blotte øje ses hvordan kvasterne på gardinet til venstre oprindeligt var malet lidt mere mod højre, at Sigrids kjolekant er forlænget en smule samt at kraven har ændret form.

  En blå himmel bag træerne

  1 billede

  Maletekniske undersøgelser kan bestå af mange forskellige typer af analyser. To meget anvendte analysemetoder er undersøgelse af farveprøver - såkaldte farvesnit, samt anvendelse af røntgenteknologi til gennemlysning af et maleri. Vi har anvendt begge analysemetoder til undersøgelse af L.A. Rings maleri I havedøren. Kunstnerens hustru.

  Betragtning af et maleri i sidelys og et nærmere kig på optørringsrevner kan give os oplysninger om maleriets øverste farvelag. Ved udtagning af meget små prøver har vi mulighed for at dykke endnu dybere ind i maleriet og se alle de lag det består af i netop det område prøven er udtaget. Vi får indblik i rækkefølgen hvormed lagene er påført samt mulighed for at undersøge de enkelte lags pigmentkorn. Et farvesnit på størrelse med et knappenålshoved, indstøbt i en plastikklods som er slebet og efterfølgende fotograferet gennem et mikroskop, viser hvordan Ring har opbygget maleriet ved først at påføre et grunderingslag (0) og efterfølgende et blåt farvelag (1), måske en himmel, som Ring efterfølgende dækkede med de mange grønne og blomstrende træer, der nu udgør den øvre del af maleriet. Langs kanterne i maleriets øvre del ses også spor af den blå farve, hvilket antyder, at den blå farve er påført over et større område – som et himmelparti. Bladenes grønne farve ses som det næst øverste farvelag (4). Prøvens øverste hvide lag stammer fra de lyse blomster på træerne (5).

  En skjult havebænk

  3 billeder

  Da maleriet i forbindelse den maletekniske undersøgelse blev røntgenfotograferet, kom en havebænk til syne under æbletræet i haven. Efter at have færdiggjort havebænken må Ring have fortrudt. I stedet lod han et ellers kugleklippet myrtetræ i forgrunden vokse sig større og mere strittende for at skjule havebænken.

  Når først man er klar over, at der findes en bænk under myrtens grene og blade, kan man ved selv at betragte maleriet se sporene af den. Som i Sigrids hår kan man også i myrtetræet se optørringsrevner, som åbner op til den hvide farve i havebænken. Hvis man ser nøje efter danner optørringsrevnerne netop samme form som havebænkens på røntgenoptagelsen.

  Vidste du at

  2 billeder

  I et andet værk af L.A. Ring, Kunstnerens hustru og børn i interiør fra 1904, som Statsministeriet ejer, kan man på røntgenoptagelsen i billedets øverste hjørne se Sigrid stå ligesom i maleriet I havedøren. Hvorfor har Ring malet det andet maleri i baggrunden? Hang eller stod det faktisk i rummet foran døren indtil havestuen? Eller brugte Ring det i første omgang symbolsk i spil med hustruen og børnene i forgrunden? Eller er det en del af en helt anden komposition? Spørgsmålene hænger i luften, men kan muligvis besvares ved at søge i litteraturen om L.A. Ring samt i breve, fotografier og andre arkivalier.

  Senest opdateret: 26.May.2018