Kunst
Historier

Intro

Inspiration

Kolofon

 

Kunsthistorier er produceret med støtte fra Nordea-fonden som en del af programmet SMK Digital.

Koncept, udvikling, redaktion og produktion på SMK: Annette Rosenvold Hvidt, Liza Burmeister Kaaring, og Merete Sanderhoff.

Billedredigering: Sofie Kattrup, SMK.

Fotos: Værker fra SMK er fotograferet af SMK-Foto. Ved øvrige værker er fotograf nævnt i creditline. Hvis vi skulle have krænket ophavsretten, er det sket utilsigtet. Vi anmoder i sådanne tilfælde om at blive kontaktet.

Portrætfilmene er produceret af redaktionen og Mathilde Schytz Juul, SMK i samarbejde med Fabulab og Henric Wallmark.

Design, konceptudvikling og programmering: Oncotype.

Programmering i TYPO3: MOC systems.

Musikken i Kunsthistorier er udvalgt i samarbejde med, og stillet til rådighed af Naxos Records og Dacapo Records.