Mit spor gennem kunsthistorier

 • Med dette værk undersøger Kirsten Justesen bl.a. den nøgne, gravide krops skulpturelle kvaliteter

  Kirsten Justesen: Værkserie: Omstændigheder, 1973

  Med dette værk undersøger Kirsten Justesen bl.a. den nøgne, gravide krops skulpturelle kvaliteter

  Kort om Omstændigheder

  Kirsten Justesen, <em>Omstændigheder</em>, 1973, s/h fotografi, 45,8 x 34,9 cm, KKS2003-46/7, SMK. © <link http://www.kirstenjustesen.com/>Kirsten Justesen</link> / billedkunst.dk.

  Kirsten Justesen, Omstændigheder, 1973, s/h fotografi, 45,8 x 34,9 cm, KKS2003-46/7, SMK. © Kirsten Justesen / billedkunst.dk.

  Forstør

  Omstændigheder

  • Uddrag fra SMK publikation: Teksten er baseret på Vibeke Vibolt Knudsen, ”Circumstances – 1973. An U... Læs mere

  Kirsten Justesen, <em>Omstændigheder</em>, 1973, s/h fotografier, 46,3 x 34,6 cm, KKS2003-46/7, SMK. © <link http://www.kirstenjustesen.com/>Kirsten Justesen</link> / billedkunst.dk.

  Kirsten Justesen, Omstændigheder, 1973, s/h fotografier, 46,3 x 34,6 cm, KKS2003-46/7, SMK. © Kirsten Justesen / billedkunst.dk.

  Forstør

  Den performative krop

  • I værkets fem billedsekvenser fremlægger og afvikler Kirsten Justesen en række sagsforhold som i en ... Læs mere

  Kirsten Justesen, <em>Omstændigheder</em>, 1973, s/h fotografier, 45,5 x 34,9 cm, KKS2003-46/6, SMK. © <link http://www.kirstenjustesen.com/>Kirsten Justesen</link> / billedkunst.dk.

  Kirsten Justesen, Omstændigheder, 1973, s/h fotografier, 45,5 x 34,9 cm, KKS2003-46/6, SMK. © Kirsten Justesen / billedkunst.dk.

  Forstør

  Kroppen som skulptur

  • Et gennemgående tema i værket er artikuleringen af kroppen som et skulpturelt udsagn. Læs mere

  Kirsten Justesen, <em>Omstændigheder</em>, 1973, s/h fotografi, 45,5 x 34 cm, KKS2003-46/1, SMK. © <link http://www.kirstenjustesen.com/>Kirsten Justesen</link> / billedkunst.dk.

  Kirsten Justesen, Omstændigheder, 1973, s/h fotografi, 45,5 x 34 cm, KKS2003-46/1, SMK. © Kirsten Justesen / billedkunst.dk.

  Forstør

  Gips og krop i dialog

  • I en anden af seriens sekvenser sætter kunstneren sin krop i dialog med en gipsafstøbning af hendes ... Læs mere

  Kirsten Justesen, <em>Omstændigheder</em>, 1973, s/h fotografi, 45 x 33,4 cm, KKS2003-46/3, SMK. © <link http://www.kirstenjustesen.com/>Kirsten Justesen</link> / billedkunst.dk.

  Kirsten Justesen, Omstændigheder, 1973, s/h fotografi, 45 x 33,4 cm, KKS2003-46/3, SMK. © Kirsten Justesen / billedkunst.dk.

  Forstør

  Et enkelt, kompliceret spil

  • Undervejs i sekvensen gennemspiller Justesen som nævnt det nære forhold til torsoen, som både er og ... Læs mere

  Kirsten Justesen, <em>Omstændigheder</em>, 1973, s/h fotografi, 45,8 x 34,4 cm, KKS2003-46/4, SMK, © <link http://www.kirstenjustesen.com/>Kirsten Justesen</link> / billedkunst.dk.

  Kirsten Justesen, Omstændigheder, 1973, s/h fotografi, 45,8 x 34,4 cm, KKS2003-46/4, SMK, © Kirsten Justesen / billedkunst.dk.

  Forstør

  Ritualer

  • Et stort antal billeder i sekvensen kredser omkring ældre tiders folketroritualer, der tidligere omg... Læs mere

  Kirsten Justesen, <em>Omstændigheder</em>, 1973, s/h fotografier, 45,7 x 31,7 cm, KKS2003-46/10, SMK. © <link http://www.kirstenjustesen.com/>Kirsten Justesen</link> / billedkunst.dk.

  Kirsten Justesen, Omstændigheder, 1973, s/h fotografier, 45,7 x 31,7 cm, KKS2003-46/10, SMK. © Kirsten Justesen / billedkunst.dk.

  Forstør
  Kirsten Justesen, <em>Omstændigheder</em>, 1973, s/h fotografi, 41,1 x 32 cm, KKS2003-46/11, SMK. © <link http://www.kirstenjustesen.com/>Kirsten Justesen</link> / billedkunst.dk.

  Kirsten Justesen, Omstændigheder, 1973, s/h fotografi, 41,1 x 32 cm, KKS2003-46/11, SMK. © Kirsten Justesen / billedkunst.dk.

  Forstør

  Maskeraden

  • En enkelt af de fem billedsekvenser kan til forskel fra resten opfattes som et fremadskridende forlø... Læs mere

  Kirsten Justesen,<em> Omstændigheder</em>, 1973, s/h fotografi, 45,9 x 32,1 cm, KKS2003-46/18, SMK. © <link http://www.kirstenjustesen.com/>Kirsten Justesen</link> / billedkunst.dk.

  Kirsten Justesen, Omstændigheder, 1973, s/h fotografi, 45,9 x 32,1 cm, KKS2003-46/18, SMK. © Kirsten Justesen / billedkunst.dk.

  Forstør

  Væren i kroppen

  • Den femte sekvens har ligesom den først omtalte sekvens kunstnerens krop som eneste motiv. Her er kø... Læs mere

  Kirsten Justesen, <em>Omstændigheder</em>, 1973, s/h fotografier, 46,4 x 32,6 cm, KKS2003-46/19, SMK. © <link http://www.kirstenjustesen.com/>Kirsten Justesen</link> / billedkunst.dk.

  Kirsten Justesen, Omstændigheder, 1973, s/h fotografier, 46,4 x 32,6 cm, KKS2003-46/19, SMK. © Kirsten Justesen / billedkunst.dk.

  Forstør

  Leg med identiteten

  • Kirsten Justesens Omstændigheder er et tidligt og ret forbløffende eksempel på, hvordan en kunstner ... Læs mere

  Kirsten Justesen, <em>Omstændigheder</em>, 1973, s/h fotografi, 45,5 x 34,6 cm, KKS2003-46/8, SMK. © <link http://www.kirstenjustesen.com/>Kirsten Justesen</link> / billedkunst.dk.

  Kirsten Justesen, Omstændigheder, 1973, s/h fotografi, 45,5 x 34,6 cm, KKS2003-46/8, SMK. © Kirsten Justesen / billedkunst.dk.

  Forstør

  Vidste du at

  • meget få feministiske kunstnere har beskæftiget sig med graviditet og moderskab i deres værker? Læs mere

  Kirsten Justesen, <em>Omstændigheder</em>, 1973, s/h fotografi, 45 x 33,1 cm, KKS2003-46/7, SMK. © <link http://www.kirstenjustesen.com/>Kirsten Justesen</link> / billedkunst.dk.

  Kirsten Justesen, Omstændigheder, 1973, s/h fotografi, 45 x 33,1 cm, KKS2003-46/7, SMK. © Kirsten Justesen / billedkunst.dk.

  Forstør
  Træk i billedbåndet
  Med dette værk undersøger Kirsten Justesen bl.a. den nøgne, gravide krops skulpturelle kvaliteter

  Kort om Omstændigheder

  1 billede

  • Omstændigheder er en foto-serie bestående af ca. 100 s/h fotos.
  • Værkets hovedmotiv er kunstneren selv, nøgen og gravid i 6. måned.
  • De 100 fotografier danner ikke en sammenhængende fortælling, men er inddelt i sekvenser, der foregår i forskellige rum og præsenterer den gravide krop i forskellige scenarier.
  • Omstændigheder er et tidligt eksempel på body art.
  • Med værket undersøger Kirsten Justesen bl.a. den nøgne, gravide krops skulpturelle kvaliteter, kroppen som subjekt kontra objekt og ikke mindst graviditetens symbolik, betydning og myter.

  Omstændigheder

  Af: Liza Burmeister Kaaring  |  1 billede

  Uddrag fra SMK publikation: Teksten er baseret på Vibeke Vibolt Knudsen, ”Circumstances – 1973. An Unknown Work by Kirsten Justesen”, Statens Museum for Kunst Journal 2001, 2002.

  Kirsten Justesens nøgne, gravide krop er omdrejningspunktet og det altdominerende element i fotoværket Omstændigheder, der består af ca. 100 s/h fotografier. Kunstnerens frodige, ”lykkelige omstændigheder” fylder rent visuelt godt i billederne. Alligevel er værket ikke et portræt af kunstneren og hendes graviditet, men tematiserer i stedet emner som:

  • Kroppens reproduktive evner
  • Graviditetens symbolik og myter
  • Den nøgne kvindelige krop som objekt i kunsten
  • Den iscenesatte krop
  • Selvfremstilling i kunsten
  • Grænserne mellem kvinden (kvindekroppen) som subjekt kontra objekt.

  Værket er ikke blot et eksempel på Kirsten Justesens feministiske praksis, men også et eksempel på den helt tidlige body art, også kaldet kropskunst, som Justesen var pioner indenfor.

  Den performative krop

  Af: Vibeke Vibolt Knudsen  |  1 billede

  I værkets fem billedsekvenser fremlægger og afvikler Kirsten Justesen en række sagsforhold som i en performance. Den performative krop bliver til mange kroppe, der uophørligt ændrer sig fra sceneskift til sceneskift i stadig nye stillinger og positioner.

  Rummet, hvori de fleste sekvenser udspiller sig, er det samme, stort, hvidt og bart med fliser på væggene. Undtagelsen er to sekvenser, der foregår andetsteds, dels i en lejlighed og dels på et fladt tag med det indre København som baggrund.

  Den strengt minimalistiske ramme omkring scenerne modsvares af få, men vigtige rekvisitter, der inddrages i fremstillingen. Beskuerens blik indfanges imidlertid først og fremmest af den altdominerende, frodige kvindekrop, der står i stærk kontrast til de døde tings skarpe, geometriske former.

  Selv om projektet foreligger som et ubearbejdet råmateriale fra kunstnerens side, lader det sig alligevel gøre at bestemme visse træk, der er grundlæggende for værket som helhed. Der er således ingen fortløbende fortælling, som folder sig ud i narrative forløb. Rækkefølgen af scener er vilkårlig og brudt op, og det eneste, der løseligt strukturerer værket, er de fem sekvenser, hvis indbyrdes forhold ligeledes er udskifteligt. I modsætning til en klassisk, fremadskridende fortælling er indholdet i Kirsten Justesens værk fortalt i en åben og fragmenteret form.

  Værkets fem sekvenser kendetegnes ved hver deres tematik:

  • Artikulering af kroppen som et skulpturelt udsagn
  • Gibstorsoen og den gravide krops biologiske og kunstneriske selvreproduktion
  • Af graviditeten afledte handlinger og ritualer: forberedelse og foregribelse
  • Maskeraden
  • En væren-i-kroppen

  Kroppen som skulptur

  Af: Vibeke Vibolt Knudsen  |  1 billede

  Et gennemgående tema i værket er artikuleringen af kroppen som et skulpturelt udsagn.

  I seriens korteste sekvens poserer Justesen på et bord, der fungerer som en sokkel for den skulptur hun skaber ud af sin krop. Her står kroppen alene, uden rekvisitter, og fylder det meste af billedet.

  Billedets primære betydningsbærer er kunstnerens krop, og den måde hun præsenterer den på. Vi, som betragtere, lægger mærke til mavens runding og resten af kroppens frodige former. Ligesom vi mærker os kroppens position stående på alle fire og de linjeforløb, der skabes ved denne position.

  Kirsten Justesen udnytter også, at hun er i besiddelse af en krop, der citerer en bestemt modeltype – den kvindelige og frugtbare, der som idealfigur har cirkuleret i kunstens historie med jævne mellemrum. Forskellen er her blot, at den idealiserede nøgenfigur er erstattet af den reale krop af kød og blod.

  Gips og krop i dialog

  Af: Vibeke Vibolt Knudsen  |  1 billede

  I en anden af seriens sekvenser sætter kunstneren sin krop i dialog med en gipsafstøbning af hendes gravide torso, lavet under hendes første graviditet. Dialogen foregår i denne sekvens således mellem kunstnerens gipskrop og hendes reale krop.

  I flere af scenerne poserer Kirsten Justesen i profil sammen med gipstorsoen som for eksempel i billedet, hvor hun tungt hvilende i sig selv står som en statue i en klassisk stilling med det ene ben strakt og det andet bøjet. Hovedet er graciøst sænket, mens armen med en tilsvarende graciøs bevægelse skaber kontakt til gipstorsoens fordobling af kunstnerens krop.

  Kroppenes parallelle placering, hvor Kirsten Justesen har stillet sig op bag torsoen i en optrædende handling, demonstrerer nærmest forklarende det forhold, at den gravide krop er fordoblet i gipskroppens klassiske torsoform som en reproduktion af den levende krops reproduktion af sig selv.

  Det er én og samme krop, men hvor den levende gravide krop vil forandre sig og forsvinde, står torsoens skulpturelle form tilbage som et lille monument over en tilstand, fastholdt i tid.

  Interaktionen mellem de to kroppe varieres på forskellig vis i resten af sekvensen, hvor Kirsten Justesen er rykket tæt ind på livet af sin gipskrop. Alt er nøje planlagt, ikke mindst hvad angår de enkelte kropsattituder. Hver eneste bevægelse, stilling, og handling er overvejet på forhånd og nedfældet i skematiske skitser, der angiver kroppens position i forhold til rum og kontekst. Som til en performance har hun udarbejdet et partitur, der fastlægger hele forløbet.

  Et enkelt, kompliceret spil

  Af: Vibeke Vibolt Knudsen  |  1 billede

  Undervejs i sekvensen gennemspiller Justesen som nævnt det nære forhold til torsoen, som både er og ikke er hende selv. Det er et meget enkelt og samtidigt kompliceret spil, der foregår mellem subjekt og objekt, mellem moderkroppen og gipskroppen, som er så tæt forbundet med hinanden, at subjekt og objekt glider over i hinanden uden en klar afgrænsning. Det symbiotiske forhold illustreres i flere af billederne, hvor Kirsten Justesen for eksempel i det ene holder beskyttende om gipskroppens store mave.

  Rollen som den inderlige kvinde, udskiftes i de næste billeder med en udadvendt, selvbevidst kvindefigur, der konfronterer verden direkte. Stående på en improviseret sokkel gør kunstneren sammen med sin gipstorso fælles front mod beskueren; hendes hoved er løftet og aftegner sig selvsikkert i skyggebilledet på væggen.

  Masken med de malede læber og hårdt optrukne øjenbryn lægger en vis distance til beskueren, en distance der yderligere markeres af det sigende blik, hvormed hun fikserer verden.

  I overensstemmelse med periodens feministiske praksis har Kirsten Justesen baseret Omstændigheder på det selvbiografiske og personligt erfarede, men samtidig afpersonaliserer hun også sin figur, tydeligt udtrykt i masken og stregen over øjnene, for således at transformere den individuelle handling til et kollektivt anliggende.

  Ritualer

  Af: Vibeke Vibolt Knudsen  |  2 billeder

  Et stort antal billeder i sekvensen kredser omkring ældre tiders folketroritualer, der tidligere omgav graviditeten som udtryk for den forventning og ængstelse, der er forbundet med fødslen. Billederne sætter fokus på ritualernes foregribende handlinger, der fremstilles i close-ups af genstande og kropsfragmenter. Ritualerne er mangfoldige og for nutiden af mere eller mindre kendt art: Et barns køn kan eksempelvis forudsiges, hvis den gravide kvinde presser lidt heksemælk ud af brystet og lader dråben falde ned i vand. Udfaldet af undersøgelsen afhænger af, om dråben flyder ovenpå eller synker til bunds.

  Dette er den udgave af folketroen som Kirsten Justesen har forholdt sig til i dette værk. Man bruger også begrebet om det mælkelignende sekret, som nogle nyfødte babyer udskiller fra brystvorterne, som følge af en hormonel påvirkning fra moderen. Folketroen er fuld af lignende myter om graviditeten, særligt med forbindelse til forudsigelsen af barnets køn.

  Kirsten Justesen gennemspiller et for et de mange ritualer, men uanset deres forskellige indhold peger sekvensen først og fremmest på ritualet som ritual. De er brugt som et udtryk for den forandring, som kroppen og identiteten undergår i overgangsfasen, der fører kvinden fra én rolle til en ny, eller rettere føjer endnu en rolle til hendes register.

  Maskeraden

  Af: Vibeke Vibolt Knudsen  |  1 billede

  En enkelt af de fem billedsekvenser kan til forskel fra resten opfattes som et fremadskridende forløb.

  Fremstillingen er en performativ repræsentation af en kvinde i affekt, hvor følelserne, i takt med at forløbet skrider frem, stiger fra moderat ængstelse over tiltagende angst for at kulminere i absolut rædsel. Billedernes overdrevne følelsesbetonede udsagn kan dog vanskeligt tages for pålydende. Den simulerede rædsel, der også balancerer på grænsen til det orgastiske, er afstedkommet af den gravide kunstners position under en stige, igen en henvisning til rituel adfærd, som i dette tilfælde signalerer, at der er fare på færde, ihukommende at det betyder ulykke at gå under en stige.

  Den teatralske Hitchcock-agtige stemning med en stærk kontrastfuld belysning underbygger den parodiske imitation af feminine attituder, hvor Kirsten Justesen koketterer med rollen som den passive, hjælpeløse kvinde. Det hele er en maskerade udfoldet som ironiske tegn for en stereotyp kvindeadfærd.

  De karikerede kvindeattituder og den tilsvarende makeup fungerer som en overeksponering af femininitetens omhyggeligt arrangerede kunstfærdighed. Kirsten Justesen peger dermed på de etablerede kvindebilleders kunstighed og på hvordan vi alle hele tiden forholder os til mere eller mindre forlorne ideer om, hvordan vi skal agere i forhold til omverdenens forventninger til os.

  Væren i kroppen

  Af: Vibeke Vibolt Knudsen  |  1 billede

  Den femte sekvens har ligesom den først omtalte sekvens kunstnerens krop som eneste motiv. Her er kødet hendes eneste materiale og intet andet. Sunket ind i sig selv i en kropslig væren fuld af tyngde og volumen sidder kunstneren foran noget så prosaisk som et udsugningsanlæg, hvis flimrende, glitrende overflade opløser rummet i effektfuld kontrast til det faste legeme.

  Sekvensen refererer direkte til kroppen og en væren-i-kroppen, hvor kroppen og kønnet materialiserer sig som stedet for et foranderligt selv – det sted hvor selvets erfaring og subjektivitet inkarneres, her i dobbelt forstand med barnet der vokser i maven – og blev til en dreng.

  Kroppen og kønnet eksisterer, men er også underlagt de sociale koders formende instanser med normer og standarder for feminint og maskulint.

  Leg med identiteten

  Af: Vibeke Vibolt Knudsen  |  1 billede

  Kirsten Justesens Omstændigheder er et tidligt og ret forbløffende eksempel på, hvordan en kunstner fremstiller kønnet performativt. Med kønnets performativitet menes, at kønnet ikke er noget man er, men noget man opfører, idet identiteten konstrueres gennem en række stiliserede, gentagelige handlinger.

  Omstændigheder er usædvanlig i den forstand, at serien kan betragtes som en leg med femininitetens forskellige roller og identiteter, udfoldet inden for ét og samme værk: Kirsten Justesen optræder i rollen som kunstneren, der bruger sin krop som skulpturelt materiale.

  Hun opfører scener af kroppens biologiske og kunstneriske selvreproduktion - med sig selv i roller, der strækker sig fra den inderlige til den selvbevidste kvinde. Og hun overvejer derudover graviditeten og moderskabets identitetsspil, maskeradens maskepi samt femininiteten som krop og væren, legemliggørelsen af et selv med skiftende identiteter. Alle rollerne er fremstillet som en serie optrædender, hvor hun spiller de forskellige identiteter ud mod hinanden i en strategisk selvrefleksion. Kirsten Justesen er ikke sine roller, men spiller dem.

  Vidste du at

  1 billede

  meget få feministiske kunstnere har beskæftiget sig med graviditet og moderskab i deres værker?

  Disse emner har nærmest antaget karakter af tabu. Formentlig fordi de kvindelige kunstnere har været bange for at blive fastholdt i og reduceret til rollen som mor. Kirsten Justesen hører til de få kunstnere, der ikke har pålagt sig selv denne restriktion.

  Senest opdateret: 22.Jun.2018