Mit spor gennem kunsthistorier

 • Gennem hele sit liv var Eckersberg optaget af tegnekunstens muligheder, og hans produktion af tegninger er meget omfattende

  C.W. Eckersberg: Ved et vindue i kunstnerens atelier, 1852

  Gennem hele sit liv var Eckersberg optaget af tegnekunstens muligheder, og hans produktion af tegninger er meget omfattende

  Kort om Ved et vindue i kunstnerens atelier

  • Gennem hele sit liv var Eckersberg optaget af tegnekunstens muligheder, og hans produktion af tegninger er meget omfattende. Den Kongelige Kobberstiksamling på SMK rummer et bredt udvalg
  • « Aksen i hans liv var det kunstneriske arbejde. Hvad det gik ud på har han ikke talt mere om end at det er værkerne selv, man må tage ved lære af om man vil forstå det. Ikke mindst kan man blive klogere af at se på hans tegninger. » - citat fra kunsthistoriker Erik Fischer
  • Billedets to figurer er sandsynligvis C.W. Eckersbergs døtre, Julie og Emilie eller Elisabeth. Eckersberg har anbragt dem ved et af vinduerne mod Kongens Nytorv i hans atelier på Charlottenborg

  At holde kaos på afstand

  Af: Vibeke Vibolt Knudsen

  Billedets to figurer er sandsynligvis C.W. Eckersbergs døtre, Julie og Emilie, som deres lidenhed til trods var voksne, da Eckersberg brugte dem som modeller. Kunstneren har anbragt dem ved et af atelierets vinduer, der vender ud mod Kongens Nytorv. De ser ikke ud, men kigger i en bog, stående ved den høje vindueskarm, der får dem til at syne mindre, end de er.

  Scenen med de to kvinder, der er ”anonyme” og næsten identiske, er på det nærmeste tømt for handling. Billedets egentlige indhold er snarere det rum, scenen er indfældet i. Det er anskueligt og klart struktureret med en stærk betoning af lys og flade. Alle elementer er harmonisk afbalanceret i forhold til hinanden, det mørke gardins flade forbindes med de helt eller delvist belyste skodder, hvis fladevirkning gentages og brydes af trappestigen og malerkassen på skammelen, ja hele rummets fortættede lys er stemt af mod det blegere lys udenfor.

  På grundlag af matematikken og perspektivlæren har Eckersberg i dette som i andre værker konstrueret en billedverden, hvor den indre, lovbundne harmoni, bestemt af naturens fornuft, kunne holde kaos på afstand.

  Uddrag fra SMK Highlights, SMK 2005

  Et vindue i Paris

  Af: Annette Rosenvold Hvidt


  Eckersberg Mor og datter - Eckersbergs værtinde i Paris (?), 1811-13, Blyant, pen, brunt blæk, pensel, brun og grå lavering, 268 x 204 mm - KKS1195, SMK

  En tegning fra Eckersbergs tid i Paris (1811-13), hvor han også iscenesætter og observerer en lille tyst scene med mennesker foran et vindue. En mor og datter – man har gættet på at det er hans værtsfamilie i Paris – sidder sammen. Pigen holder om morens ene arm, og moren siger noget til hende.

  Som det også er tilfældet i Eckersbergs mange modelbilleder, blander han en ekstremt velkomponeret rumlig iscenesættelse med nænsomme iagttagelser af mennesker. Spørgsmålet om hvorvidt det er handlingstømte billeder bliver sat på prøve, da små fortællinger også synes at være en del af Eckersbergs system.

  De svage øjne

  Af: Annette Rosenvold Hvidt

  I Eckersbergs dagbog beskriver han de sidste år af sit liv hvordan hans syn bliver svagere og svagere. Dette faktum bevirker ifølge kunsthistorikerne Erik Fischer, Kasper Monrad og Peter Michael Hornung en usikkerhed i de sene tegninger: ”..tegningen er stilistisk meget typisk for Eckersbergs sene arbejder, som p.gr.a. hans svækkede syn mister tidligere tegningers dagklare præcision. De sene tegninger, ..., virker slørede, mere tøvende i stregen”.

  citeret fra Erik Fischer, Tegninger af C.W. Eckersberg, Statens Museum for Kunst 1983, s.210

  I deres bog om Eckersberg siger Hornung og Monrad om tegningen Ved et vindue i kunstnerens atelier: ”Tidligere blev denne tegning dateret 1832. Men på grund af den usikkerhed eller ubehjælpsomhed, hvormed de to piger er skildret, f.eks. deres fingre, sættes værket nu sent i Eckersbergs produktion” .

  Senest opdateret: 19.Apr.2018