Samlingerne

700 års kunst og kunsthistorie

Samlingerne fortæller om 700 års kunst og kunsthistorie. Alt lige fra den tidligste renæssance til kunsten af i morgen, kan nu opleves i nye præsentationer på museet, der byder på kronologisk overblik, temaer til at fordybe sig i og aktuelle vinkler, der sætter kunsten i perspektiv.

Foretag en søgning blandt mere end 35.000 værker fra samlingerne

Jens Juels billede Niels Ryberg med sin søn Johan Christian og svigerdatter Engelke, f. Falbe (Det Rybergske familiebillede) fra 1797 kan opleves i samlingen af Dansk og Nordisk Kunst 1750-1900

Overblik og fordybelse

Gå på opdagelse, søg inspiration, find ro eller indsigt, lær noget nyt og bliv udfordret. I samlingerne er der mulighed for det hele. Mærk historiens vingesus ved en tour de force gennem 700 års kunst eller fordyb dig i en enkelt samling, kunstner eller periode. 

Samlingerne er på museet præsenteret med kronologien som overordnet greb, så det er let at få overblik og finde frem til de perioder, kunstnere, værker eller kunsthistoriske retninger, der har særligt interesse for dig.

Samlingerne er museets kerne

Museet er mange ting. Det er et mødested, en ramme om sociale aktiviteter og kulturelle oplevelser. Først og fremmest skal museet bevare kunsten og videregive viden og information om kunsten. Samlingerne er derfor museets kerne. Her møder du resultaterne af museets arbejde med forskning, formidling og bevaring.

Digitalt bord i præsentationen af Europæisk Kunst 1300-1800 (SMK Foto)

Hvad er samlingerne?

Samlingerne på Statens Museum for Kunst består af flere dele, som er præsenteret hver for sig.

  • Europæisk Kunst 1300-1800
  • Dansk og Nordisk Kunst 1750-1900
  • Fransk Kunst 1900-30
  • Dansk og International Kunst efter 1900
  • Den Kongelige Kobberstiksamling (kan opleves på Studiesalen)
  • Den Kongelige Afstøbningssamling (opstillet i Vestindisk Pakhus)

En ny præsentation af samlingerne

Igennem 2011 og starten af 2012 har hele museet arbejdet med at præsentere museets samlinger i en ny form, der imødekommer og udfordrer både publikums og vores egne forventninger. Det store arbejde har bestået af kunsthistoriske nytolkninger af samlingerne, ny formidling både analogt og digitalt, nyindretning og renovering af 6700 m2 udstillingsareal, samt flytning og ophængning af over 1500 genstande.

Hvorfor præsentere på ny?

Kunsten og opfattelsen af kunstens historie er hele tiden under forvandling. Hver generation stiller nye spørgsmål til samlingerne. Spørgsmål, som er uløseligt bundet til samtidens omverdensforståelse og som reflekterer centrale problemstillinger i tiden – om det så er klima, migration, globalisering, vores virkelighedsopfattelse eller noget helt andet. Med de nye spørgsmål, der hele tiden opstår, må præsentationerne af samlingerne aktualiseres igen og igen.

Ursula Reuter Christiansen (1943- ), Kvinde frem!, 1971

© Ursula Reuter Christiansen (1943- ), Kvinde frem!, 1971

Senest opdateret: 26.apr.2018
Sideansvarlig: Webmaster
SMK Logo