Samlingerne

Samlingernes historie

Fra kongeligt kunstkammer til offentligt museum. Museets samlinger kan føres tilbage til 1600-tallet og de kongelige samlinger. I 1896 blev museets bygning i Sølvgade indviet. I dag udvides samlingen med hjælp fra generøse donationer og fonde.

Michel Sittow: Portræt af Christian II 1514/1515

Michel Sittow, Portræt af Christian II, 1514/1515

Kongens samling

Samlingerne på SMK kan føres tilbage til 1600-tallet og de kongelige samlinger i Kunstkammeret på Christiansborg Slot. De danske konger indkøbte og fik kunstværker foræret fra hele Europa. Frem til slutningen af 1700-tallet er samlingerne præget af, at det primært var udenlandske kunstnere, der blev kaldt til Danmark for at male for kongerne.

Den ældste del af samlingen udgøres derfor af vesteuropæisk billedkunst fra ca. 1300 til 1800 med tyngdepunkter inden for hollandsk, flamsk, italiensk, fransk og tysk kunst. Det er Danmarks vigtigste samling af ældre udenlandsk maleri og skulptur og med sine godt 2600 kunstværker den eneste store samling af sin art i landet.

Læs artiklen En lille samlingshistorie (pdf)

Dansk kunst fra midten af 1700-tallet

Med det Kongelige Danske Kunstakademis oprettelse i midten af 1700-tallet blev der dannet grobund for en egentlig dansk kunst, hvilket har sit tidligste udtryk i museets samling af dansk guldalderkunst.

Når det gælder den ældre danske kunst er Statens Museum for Kunst som nationalgalleri forpligtet til at dække alle væsentlige kunstretninger, perioder og kunstnere. Med guldalderen (1800-1850) som omdrejningspunkt indeholder samlingerne da også en betydelig del af det, der opfattes som den nationale billedkunstneriske kulturarv.

Et museum i Sølvgade

I 1849 blev de kongelige samlinger statens ejendom under påvirkning af den demokratiske udvikling i og ved afskaffelsen af enevælden i Danmark. Samlingerne blev dog på Christiansborg Slot, indtil slottet brændte i 1884, og blev derefter i en kort årrække hjemløs. Branden blev udslagsgivende for, at Statens Museum for Kunst blev bygget. Museet stod færdigt i Sølvgade i 1896. Flere til- og ombygninger er dog kommet til i tidens løb.

Det nye museum ca. 1896

Kunstsamlere donerede

Siden er samlingen vokset betydelig. Især den moderne samling er præget af hvordan store kunstsamlere har doneret vigtige kunstværker til museet. Museets samling af fransk kunst har en enestående position i Danmark og i udlandet, fordi ingeniør Johannes Rump i 1927 donerede sin samling af fransk kunst til museet, herunder 25 værker af Matisse.

I 1959 modtog museet en omfattende donation af malerier, akvareller og grafik af Emil Nolde som arv fra kunstneren. Kun Nolde Stiftelsen i Seebüll har en mere betydelig samling af hans kunst.

Indkøb af udenlandsk kunst

Siden 1985 er museets samling af dansk nutidskunst blevet suppleret med international kunst. Kriteriet for at købe international kunst er, at den skal have haft betydning for det danske kunstliv. Derfor bliver der også lagt stor vægt på samspillet mellem den danske og udenlandske kunst, når den nyeste kunst præsenteres.

Museets ophængning af værkerne ca. 1900

Museets ophængning af værkerne ca. 1900

Museets forhal ca.1896

Senest opdateret: 26.apr.2018
Sideansvarlig: Webmaster
SMK Logo