Copyright

Copyright - kunstnerne har ophavsretten!
Du skal være opmærksom på, at der kan gælde særlige regler for gengivelse af kunstværker, hvortil kunstneren har levet indenfor de sidste 70 år. Har du spørgsmål relateret til ophavsret, eller ønsker du at cleare rettigheder til brug, kan du kontakte Copydan Billedkunst.

Kontakt Copydan Billedkunst
For spørgsmål om ophavsret og reproduktion kontakt Copydan Billedkunst

Copydan Billedkunst
Bryggervangen 8
2100 København Ø
Telefon 35441491
E-mail billedkunst@copydan.dk

Hvad må du med ophavsretbeskyttede  værker?
Det er tilladt at udprinte op til 2 papirkopier af de gengivne kunstværker til privat brug.

Det er tilladt at fremstille et eksemplar i digital form af de gengivne kunstværker til personlig brug for fremstilleren eller dennes husstand f.eks. i form af download til et elektronisk billedarkiv, hvortil alene de ovenfor angivne personer har adgang.

Alle andre former for eksemplarfremstilling samt anden benyttelse af de gengivne kunstværker kræver forudgående tilladelse. Dette gælder også:

Copyright for øvrigt indhold på hjemmesiden
Indhold på SMK's hjemmeside produceret af museet, må bruges privat og i undervisningssammenhæng uden forespørgsel i prints og via anden fremvisning, så længe ophavsretten ikke krænkes, jævnfør teksten ovenfor. Det er ikke tilladt at anvende indholdet i kommerciel sammenhæng uden særskilt tilladelse, dette gælder også fotografier, som er krediteret SMK Foto eller andre fotografer.