Samlingerne
pc4-14-03-2005 001
© Juel, Jens : Allegori på bygningskunsten. 1760.

Allegori på bygningskunsten

Kunstner: Juel, Jens, - , dansk
Medie: tegning
Teknik: Pensel og sort tusch, pen og brunt blæk, 11x20

Inventarnr.: KKS1976-801


Samling
Den Kongelige Kobberstiksamling

Erhvervelse
1976

Note
Påskrift fra arkkataloget: Den femtenårige Juel har i denne tegning brugt samme teknik som i EP.nr. 1, 2 og 3, indtil i sommer de tidligste tegninger, vi kendte af Juel. Den må være gjort i Hamborg og bekræfter, at han allerede 1760 var i lære der, hos maleren Michael Gehrmann. Ligesom ved nr.1 er der tegnet efter et kobberstik, som det endnu ikke er lykkedes at identificere. "Arkitekturen"(Baukunst) er fremstillet i nøje overensstemmelse med Cesare Ripas Iconologia (første udgave Rom 1593), men såvidt det kan ses her i landet, dog ikke efter nogen af de talrige Ripa-udgavers illustration. Nærmest er Gottfried Eichlers fremstilling i Hertels tyske udgave af Iconologien, trykt i Augsburg 1758-60, se Edw. A. Maser: Cesare Ripa, baroque and Rococo Pictorial Imagery, Dover Ed. new York 1971, XXIV (Juel dødsboauktion 21.4.1803 side 32 nr.24: Iconologie .... de Cesare Ripa...). Arkitekturen skal ifølge Ripa fremstilles som en statelig kvinde i en moden alder, stående med et diadem på hovedet, klædt i draperier af changerende farver, med opsmøgede ærmer. Hun skal have en passer, en vinkelmåler og en lodline i venstre hånd og en arkitekturtegning i den højre. Hos Hertel nævnes Semiramis, som sættes i forbindelse med bygningen af Babelstårnet, det mest fundamentale symbol på byggekunsten, som på Juels tegning ses under opførelse til venstre i baggrunden. Det "No.1", som stod på bagsiden af det pap, tegningen var klæbet op på, samt den overklippede påskrift, kunne tyde på, at der har været en pendant, måske "Billedhuggerkunsten". Et sådant par solgtes på auktion 21.12.1874, som nr. 78-79, og købtes af tegner og broderihandler Jungwirth. Desværre opgives intet mål, så det kan ligeså godt eller snarere dreje sig om en tegning som EP.nr.3, der er blevet her i landet.

Link til SMK's Kunstdatabase
Allegori på bygningskunsten
arrow Kommentarer (0)
 
Endnu ingen kommentarer
Skriv en kommentar
 


Senest opdateret: 7.jul.2014
Sideansvarlig: Webmaster
SMK Logo