Samlingerne
kksgb5934
© Clemens, Johann Friderich : Dommen afsiges over en afdød fyrste. (1786-1788).

Dommen afsiges over en afdød fyrste

Kunstner: Clemens, Johann Friderich, 1748 - 1831 , dansk
Medie: grafik/dybtryk/radering
Teknik: stregætsning og kobberstik. Pladerand bortskåret,

Inventarnr.: KKSgb5934


Samling
Den Kongelige Kobberstiksamling

Motiv
Note: anvendt ved begyndelsen af bogens 8. kap. (1789 udg.) (Dommen over en afdød Potuanerfyrste: "Retfærdigheden udøves her uden Persons anselse. Dog maa Fyrsterne selv ikke fordres for Retterne; men saasnart de ere døde, blive de stillede til Doms af offentlige Anklagere, eller Folkets Advokater. Den afdøde Fyrstes Handlinger blive nu undersøgte i en talrig Raadsforsamling, endelig afsiges Dommen ved visse Karakterer, som tilkiendes ham efter hans Fortienesters Beskaffenhed." L. Holberg, Værker i tolv bind udg. m. indl. og kommentarer af Billeskov Jansen, Kbh. 1969-71, p. 97)

Erhvervelse
2161

Link til SMK's Kunstdatabase
Dommen afsiges over en afdød fyrste
arrow Kommentarer (0)
 
Endnu ingen kommentarer
Skriv en kommentar
 


Senest opdateret: 8.apr.2014
Sideansvarlig: Webmaster
SMK Logo