Samlingerne
eckersberg 026
© Eckersberg, C.W. : Moses lader Det røde Hav træde tilbage og Faraos hær oversvømme - studie til en israelitisk mor med sit barn. 1814-1815.

Moses lader Det røde Hav træde tilbage og Faraos hær oversvømme - studie til en israelitisk mor med sit barn

Kunstner: Eckersberg, C.W., - , dansk
Medie: tegning
Teknik: Blyant, 17x28

Inventarnr.: KKS13992


Samling
Den Kongelige Kobberstiksamling

Note
Litt. og udst.: -Jørgen Sthyr i: Kustmuseets Årsskrift XXVII, 1940, p. 138. -Else Kai Sass i: Danske Tegninger fra Melchior Lorck til Fynboerne, København 1945, bd. I, p. 91, bd. II fig 85, -Inger Hjorth Nielsen, "Studier til C.W. Eckersbergs maleri : Moses lader Det røde Hav træde tilbage og Faraos hær over-svømme", in: Kunstmuseets årskrift, København. 1975, p. 103. Kommentarer i øvrigt: Studie til figuren t.v. for midten i det færdige Moses-billede. Sthyr tilslutter sig Henrik Bramsens udtalelse om figurens påvirkning fra Michelangelo, hvorved der formentlig tænkes på, at hovedet og dets udtryk minder om den delfinske sibylle fra loftet i Det sixtinske Kapel; dette udtryk ændres dog lidt - ligesom adskillige enkeltheder - i maleriet. Tegnestilen, med dens endnu ikke alle steder fuldt beherskede bløde, lysrige krydsskravering, adskiller sig fra parisertidens. Jvf. Erik Fischer i: Teg-ninger af C.W. Eckersberg. Kobberstiksamlingen, Statens Museum for Kunst, 1983, kat. nr. 89.
arrow Kommentarer (0)
 
Endnu ingen kommentarer
Skriv en kommentar
 


Senest opdateret: 7.jul.2014
Sideansvarlig: Webmaster
SMK Logo