SMK blogger

Et eksempel på hvordan associationerne strømmer ud af L.A. Rings maleri "Husmandsfolk, Enø” og leder til mange forskellige kunsthistorier.

Nyt om kunsten | Bag om | 13.jun.2008

Dynamiske kunsthistorier

Vi vil gerne bidrage til at udvide opfattelsen af, hvad kunsthistorien egentlig omfatter – derfor taler vi om Kunsthistorier. Nettet og de digitale medier giver særligt gunstige betingelser for at inddrage mere i kunsthistorien, end vi er vant til. Nettet er per definition uhierarkisk, flerstemmigt, åbent for alle muligheder og aktivt i alle tænkelige retninger – med et fremmedord rhizomatisk. Det vil vi udnytte fuldt ud, når vi fortæller kunstens historier i Det Digitale SMK.

Korrespondancer
Korrespondancer’ er et nøgleord i vores arbejde. Ligesom internettet er et uoverskueligt netværk af forbindelser, der korresponderer med hinanden på kryds og tværs, udgør kunsthistorien også et uhyre omfattende netværk eller rhizom. På nettet kan vi folde kunsthistoriens mange spændende korrespondancer ud, lade kunstnere og værker tale med hinanden på kryds og tværs af tid og geografi, lade forskellige kunstarter belyse og udvide forståelsen af hinanden, trække ting frem i lyset, som normalt lever deres stille liv på magasinerne, og sidestille dem med den kendte og anerkendte kunst, så nye facetter af historien træder frem. Røntgenbilleder og detaljestudier af værkerne vil give et indblik i kunstnerens proces – hvordan er værket faktisk blevet til og hvordan passer vi på det?

Mange stemmer
Når vi vil fortælle kunsthistorier med tryk på flertal, er det oplagt at inddrage flere stemmer. Frem for at tale med én anonym stemme – ’museets stemme’ – vil vi bestræbe os på, at alle afsendere er navngivne, og at kunsten italesættes af mange forskellige mennesker, såvel fagfolk som brugere. Det er også med til at gøre kunstoplevelsen dynamisk. Der er mange veje ind i et kunstværk, og det vil vi vise helt konkret ved at gøre kunsten interaktiv og lade brugerne tage kontrollen. Du bestemmer selv, om du vil lægge din egen rute gennem kunstens historier, eller om du vil have en guidet tour, og du styrer selv om du vil i dybden eller i bredden – eller måske bare have en god oplevelse. Mulighederne er utallige i det dynamiske museum for kunst.

Tæt på kunsten
Vi befinder os i et hus med omfattende kunstsamlinger – ca. 9.000 malerier og skulpturer, 240.000 værker på papir og 2.600 gipsafstøbninger – og store dele af dem møder sjældent eller aldrig brugerne. Det kan vi ændre på ved at gøre kunsten tilgængelig på nettet og formidle den digitalt. Her kan alle få adgang til den, komme tæt på den og undersøge den på måder, som slet ikke er mulige i det fysiske museum.

Og så er kunstens historier jo på ingen måde fortalt med blot ét museums samlinger. Vi ser det derfor som helt oplagt at oprette samarbejder med andre kulturinstitutioner i Danmark og udlandet om at skabe forbindelser og links til hinanden, så kunsthistorien i alle dens facetter stilles til rådighed, og gøres levende og let at navigere i.

arrow Kommentarer (1)
 
Endnu ingen kommentarer
Skriv en kommentar
 


Senest opdateret: 26.apr.2018
Sideansvarlig: Webmaster
SMK Logo