SMK blogger
Konservatorerne Sólveig Jónsdottir, María Martínez Sánchez, Tom Egelund, Blanca Puyuelo Vásquez og Camilla Ipsen fra Nordisk Konservering.

Konservatorerne Sólveig Jónsdottir, María Martínez Sánchez, Tom Egelund, Blanca Puyuelo Vásquez og Camilla Ipsen fra Nordisk Konservering.

Skovgaards maleri belyst, så man kan se, hvordan det "krøller".

Skovgaards maleri belyst, så man kan se, hvordan det "krøller".

Bag om | 14.nov.2012

Et krøllet kalkmaleri i Nordatlanten

Hvor tit står vi som konservatorer over for et kalkmaleri med buledannelser? Aldrig, skulle man tro, og da slet ikke i SMK’s samling. Lige som det at finde et kalkmaleri fra Viborg Domkirke ophængt i en kirke på Færøerne mildt sagt er temmelig usædvanligt. Alligevel er det præcis situationen her, hvor vi befinder os, under formidable regnbuer i det flot fjeldomkransede Klaksvík.

I Christianskirken har vi fået bygget et flot stillads med tilstødende kontor, kaffestue og udsigt til fjeldene derude. Vi er 5 konservatorer fra Nordisk Konservering i Raadvad, der med Seniorforsker Isabelle Brajer fra Nationalmuseet som konsulent siden september har arbejdet på restaureringen af Joakim Skovgaards freskomaleri Den store Nadver fra 1901.

At det 57 m2 store maleri fra Viborg Domkirke efter et ophold på SMK endte med at sidde som altermaleri heroppe er i sig selv en krøllet og spændende historie. Læs Historie om værket eller mere uddybende i Isabelle Brajers artikel Da italienerne kom til Viborg i Nationalmuseets Arbejdsmark 1999.


Et maleri i strid med sig selv

Maleriet er kort fortalt udført som freskomaleri i Viborg Domkirke, men blev pga. saltproblemer aftrukket og opklæbet på lærred i 1913 af datidens fremmeste specialister fra Italien. Maleriet er bevaret takket være deres håndværksmæssige dygtighed, men desværre var materialevalget den gang ikke ideelt: Det aftrukne maleri blev opklæbet på gaze og hørlærred og spændt på træramme. Hermed var der skabt et tvangsægteskab mellem det stive og stabile kalkfarvelag og det bærende underlags fleksible og foranderlige materialer. Svingende luftfugtighed og temperatur ændrer hele tiden underlagets dimensioner lidt, og da lærredet punktvis er fastlåst til trærammens sprosser med flere hundrede lærredslapper, står vi i dag med et maleri, der har utallige buler og rynker. Farvelaget er begyndt at give op over for denne omskiftelighed: det falder af. Situationen er uholdbar, og det er derfor besluttet at gennemføre en restaurering af maleriet forud for Christianskirkens 50-års jubilæum i 2013.


Forundersøgelser

Forud for behandlingen af maleriet har vi udført en lang række tests af de materialer og metoder, vi tænker os at anvende. Som en ekstra bonus har vi haft lejlighed til at tage på studietur til Barcelona, hvor der findes en omfattende samling af freskomalerier, der er flyttet fra deres oprindelige pladser i de catalanske kirker. Det har givet os nyttige input fra vore spanske kolleger – og et par dages solskin på kontoen! 

Inden en så omfattende behandling er det nødvendigt at kortlægge og beskrive maleriet og dets nuværende tilstand. Vi har derfor også haft besøg af fotograferne Jakob Skou-Hansen og Riccardo Buccarella fra SMK, og med deres flotte fotos som baggrund har vi i billedbehandlingsprogrammet Photoshop registreret spor, der fortæller om Skovgaards maleteknik og om de tidligere behandlinger af maleriet. Ikke mindst har vi gjort omfattende notater om maleriets nuværende tilstand, der blandt andet omfatter buledannelser, revner, opskalninger, farvetab og tilsmudsning. Vi kan bruge disse informationer til at blive klogere på maleriet og dets skader og til at vælge den rette behandling.


Flyttedag for farvelaget

Vores opgave er at befri det kvarte til halve millimeter tynde farvelag fra dets upålidelige partner i form af lærredslaget, for derefter at klæbe farvelaget op på en plade bestående af en let, stærk og stabil opbygning af aluminiumceller og epoxy. Det lyder måske ikke særlig romantisk, men det har til gengæld vist sig som en stabil kombination, som er anvendt med succes i flere årtier. Når maleriet nu en gang ikke kan få sin elskede mur…

18.000 blyantstreger

Det er overraskende krævende at flytte sådan et tyndt farvelag! Under nedtagningen af maleriets to halvdele har vi brugt kraftige taljer for at håndtere de op mod 400 kg tunge trærammer.  For derefter at kunne opbevare og flytte rundt med maleriet har vi bygget et par 5 meter høje staffelier på store hjul, og vi arbejder nu nærmest som dværge i sammenhængen. Under overførslen af farvelaget skal det være påført en forsidesikring af lim med tyndt papir og gaze som armering, og som forberedelse til forsidesikringen har vi bl.a. skåret 6000 ark meget tyndt og fint hampefiberpapir. Arkene skal limes på maleriets forside i to lag, og da papiret bliver transparent under limningen er hvert ark i to af hjørnerne forsynet med en eller to blyantstreger for at lette orienteringen. Altså 18.000 blyantstreger!

Vi er nu klar til at lægge forsidesikringen på, hvilket trods alle forberedelser kræver et par ekstra dybe indåndinger.

  • Af: Tom Egelund
  • 14.nov.2012
arrow Kommentarer (0)
 
Endnu ingen kommentarer
Skriv en kommentar
 


Senest opdateret: 6.mar.2018
Sideansvarlig: Webmaster
SMK Logo