SMK blogger

Foto: Kristoffer Juel Poulsen

Bag om | Sprogskoler på museer | 13.sep.2016

Flerstemmighed

SMK har indgået et samarbejde med Images 16-festivalen, som præsenterer visuel samtidskunst fra lande i Mellemøsten, Asien og Afrika. Hermed søger vi som museum at afspejle og udvikle os i takt med det omgivende samfund.

Af Berit Anne Larsen, Formidlingschef på SMK


I SMK’s rammeaftale med Kulturministeriet står der blandt andet, at vi skal ”bidrage til at redefinere museet som institution i det 21. århundrede” og ”som samfundsaktør generelt”. Det er en af de mange gode grunde til vores samarbejde med Images 16. Partnerskabet giver mulighed for at præsentere udstillinger, der introducerer flere og mere utraditionelle stemmer i både udstillinger og aktiviteter: I migrationsudstillingerne ved at lade CAMP kuratere, i To verdener som én ved at lade den pakistanske kunstner Aisha Khalid reflektere mødet mellem to visuelle regimer, og i SMK Ansat ved at gå i dialog med mange nye stemmer i mødet mellem SMK-ansatte og nye medborgere i arbejdet med museets værker.

Vi er som organisation nysgerrige efter at undersøge dette felt af flerstemmighed. Netop fordi det i høj grad handler om at introducere flere narrativer, om identiteter og forhandlinger om betydning. Den franske kurator og kunstkritiker Nicolas Bourriaud sagde i et foredrag i København ved dette års Chart Art Fair-messe: “What is a subject if not narration? It is not being born here or there. What we are is our destination”.

Vi ser en mulighed for at bevæge os fra diskussionen om integration og inklusion, nye stemmer som additioner og frem mod debatter om hybrider i stedet for.

Vi ser med andre ord diversitet som et grundvilkår.

En ny virkelighed
Måske ligger kulturinstitutionernes berettigelse netop i at rumme mulighederne for at tænke imod de billeder og strukturer, vi kender? At være åben over for medborgernes bidrag til at ændre ordenen, præcis som kunstneren er kendt for at gøre det. Det karakteristiske ved denne opfattelse af et demokrati er, at den tegner en bevægelse væk fra det demokratiske samfund som en stat, en borger er medlem af, og hvor fokus primært er på pligter og rettigheder. En bevægelse frem mod et demokratisk samfund, hvor det centrale er fælles kulturelle oplevelser og konstruktioner af betydninger. Altså en bevægelse fra borgeren som et disciplineret subjekt til en kritisk, reflekteret medborger.

En central del af dannelsen udgår fra de billeder og fortællinger, vi bruger til at finde mening med de liv, vi lever, og med de fællesskaber, vi indgår i. Kunstens og kulturens åbne rum, hvor vi møder og konfronteres med det, som udfordrer, inspirerer og unddrager sig hverdagens pragmatik, giver mulighed for at forholde os til vor tid, samfund og historie på nye måder.

Ifølge filosof Zygmunt Bauman er et inkluderet individ et individ, der frit bevæger sig i det globale netværk, og som konstant søger efter nye personlige udfordringer i mødet med forskellige fællesskaber. Relationerne i fællesskaberne spiller en central rolle, da det er gennem relationerne, at moral og værdier bliver forhandlet.

I dag lader oplysningstanken, som museet som dannelsesinstitution er en del af, sig forny. Oplysning handler ikke blot om at lære en kulturel kanon, men i lige så høj grad om at skabe et fundament for, at alle borgere i samfundet kan stille spørgsmål, bruge deres sanser kritisk og komme i dialog med andre; dvs. agere inden for kunstfeltets rammer.

Med Images 16-samarbejdet søger museet at afspejle og udvikle sig i takt med det omgivende samfund. Som SMK-direktør Mikkel Bogh udtrykker det:

”Samarbejdet med Images 16 ligger i direkte forlængelse af vores strategiske satsning og løfte til omverdenen om kontinuerligt at udforske, hvad det vil sige at være et nationalgalleri. Som galleri for hele nationen er vi forpligtet til at forholde os undersøgende til vores praksis og samlinger. Både i forhold til de udstillinger vi skaber, de værker vi samler, og de sprog vi taler. Vi har forpligtet os på at have en særlig opmærksomhed på, at Danmark er mere sammensat end nogensinde før. Det er vores opgave at præsentere den del af kulturarven, vi tager vare på, på en levende og interessant måde for et bredt publikum. De aktiviteter, vi skaber sammen med Images, er symbolske og en vigtig markering af vores strategi.”

Som Danmarks nationalmuseum for kunst er SMK’s rolle fortrinsvis at samle og udstille europæisk kunst. Men hvad betyder det i en efterhånden ekstremt globaliseret kunstverden, der ser meget anderledes ud, end den gjorde for bare 20 år siden, som Mikkel Bogh også anfører. I samarbejdet med Images 16 stiller SMK spørgsmålene: Hvad vil det sige at være et nationalt kunstmuseum i dag? Og hvad er det for en nation, vi er nationalgalleri for? I mødet med Aisha Khalids værker, CAMP’s migrationspolitiske udstillinger og de udenlandske projektmedarbejdere kan vi forhåbentlig komme lidt tættere på svarene.

arrow Kommentarer (0)
 
Endnu ingen kommentarer
Skriv en kommentar
 


Senest opdateret: 26.apr.2018
Sideansvarlig: Webmaster
SMK Logo