SMK blogger

Sprogskoler på museer | 21.maj.2014

Forskerens første konklusioner om sprogskoler på museer

”En livsforandrende oplevelse”. ”Øget troværdighed på arbejdsmarkedet”. ”Styrket selvtillid”. Og ”en unik mulighed for at reflektere over sit liv og sin identitet”. Sådan lyder nogle af forsker Sophia Labadis første konklusioner om, hvad projektet SprogVærkSted har betydet for de tre sprogskolekursister, som var ansat på SMK denne vinter.

Vi har interviewet Sophia, som er tilknyttet University of Kent, og som nu har afsluttet to måneders research her på SMK. Hun er tilbage i England og i gang med at bearbejde det materiale, hun har indsamlet gennem observationer og interviews med ansatte, sprogskolekursister, sprogskolelærere og Kulturstyrelsen, som har støttet projektet.

Før hun tog afsted, spurgte vi hende:

Hvad er dine væsentligste foreløbige konklusioner?

Hun siger bl.a.: “Jeg har netop afsluttet min dataindsamling hos SMK og kan indtil videre kun frembyde meget delvise og foreløbige konklusioner. Ud fra disse foreløbige resultater ser det ud til, at det at få et job på museet har været en skelsættende, endog livsforandrende oplevelse for Lezel, Maija og Vahid (se tidligere blogindlæg om ansættelsen af tre sprogkursister fra Københavns Sprogcenter). Det at få job hos SMK har hjulpet disse sprogkursister med at opbygge deres muligheder for brobygning og med at udvikle et netværk af mennesker udenfor deres sædvanlige kreds. For disse tre studerende var jobbet rent faktisk deres første mulighed for at interagere med danskere, ikke blot med andre udlændinge ligesom dem selv.”

“Det at få et rigtigt job i Denmark – og oven i købet ved en så prestigefyldt institution som SMK – har også hjulpet Lezel, Maija og Vahid med at opbygge større gensidig tillid i forhold til deres nye værtsland. For en eventuel fremtidig arbejdsgiver vil være mere tilbøjelig til at fæste lid til nogen, der allerede har arbejdet i Danmark, end til nogen, der ikke har nogen arbejdserfaring i landet. Og det siger næsten sig selv at det at gøre sig disse arbejdserfaringer – og få løn for dem – har øget deres selvtillid.”

“De manuskripter og film, som de tre studerende udarbejdede på grundlag af den ene genstand, de hver især valgte fra den faste samling, viste sig også at være en øvelse, der på det personlige plan hjalp dem med at reflektere over deres egne liv og identiteter. Denne øvelse hjalp dem med at opbygge deres ontologiske grundfæstethed i og med at det skabte en form for bindeled mellem kursisternes hidtidige liv i deres oprindelsesland og deres nye liv i deres nye værtsland, Danmark.“

“Bakhtins begreb om flerstemmighed stod som noget helt centralt for denne øvelse udi filmskabelsens kunst: hver enkelt studerende gav udtryk for deres egen opfattelse af det valgte kunstværk. Hvis disse film blev vist i museets udstillingsrum ville det være en fremragende måde at vise, hvordan ethvert kunstværk kan læses på mange måder – og en fin anerkendelse af de fortællinger, som Lezel, Maijia og Vahid er kommet frem til.“

Vi har også spurgt Sophia Labadi, hvordan projektet passer ind i hendes forskningsfelt.

Hvad er dit primære interessefelt i forhold til dette projekt – hvorfor interesserer du dig for samarbejdet mellem sprogskoler og SMK?

“Min forskning analyserer hvordan museer fremmer de socioøkonomiske menneskerettigheder – specifikt retten til uddannelse og/eller retten til ordentligt arbejde – blandt nye migranter. Tidligere forskning på området har primært fokuseret på migranternes kulturelle rettigheder og på cases fra den angelsaksiske verden.”

“I denne nye forskning er jeg interesseret i at analysere programmer, som sjældent er blevet taget med i betragtning – i særdeleshed dem, der sigter efter at fremme retten til uddannelse og retten til arbejde blandt nye migranter. Jeg havde læst om SMKs arbejde med sprogkursister og så, at det kunne være en glimrende case for mit arbejde.”

En del af et større forskningsprojekt

Udover studiet her på SMK undersøger Sophia også programmer på Manchester Museum og Cité Nationale de l’Histoire de l’Immigration i Paris. I efteråret 2014 publicerer hun en artikel om de tre forskellige casestudier. Før Sophia tog af sted, spurgte vi hende, hvad de tre projekter har tilfælles.

Din forskning og hele dit projekt omfatter ikke blot SMK, men også studier i Paris og Manchester. Hvad har disse projekter til fælles? Og hvordan adskiller de sig fra hinanden?

“Case studierne på SMK og Manchester Museum er nøje udvalgt. De to museer tilbyder begge arbejds- og sprogundervisningsprogrammer. Samtidig er de to cases ganske forskelligartede. Arbejdsprogrammet på Manchester Museum er for frivillige, men det omfatter også et undervisningsforløb, hvor de faste samlinger bruges til at udvikle deltagernes færdigheder inden for kommunikation, teamwork, kundeservice og omgang med andre mennesker i det hele taget. Manchester udbyder også regelmæssigt sprogkurser. Som modsætning hertil omfatter arbejdsprogrammet på SMK et betalt job, og indtil videre har museets sprog-workshops været enkeltstående begivenheder. Gennem dybdegående interviews med deltagerne i disse programmer sigter jeg efter at opnå en forståelse for disse programmers virkning og af hvorfor et givent program måtte være til større nytte og glæde for dets målgruppe end andre.”

“Casestudierne hos SMK og Manchester Museum fokuserer i høj grad på programmer, der er udviklet til migranter. Mit seneste studie fokuserer på handlinger og initiativer, som migranter selv har taget i forhold til museumsrummet. Det analyserer den fire måneder lange periode (fra oktober 2010 til januar 2011), hvor et antal illegale arbejdere i Paris besatte byens nationalmuseum for indvandringens historie (Cité Nationale de l’Histoire de l’Immigration). Hele femhundrede arbejdere besatte museet for at opnå de samme rettigheder som andre arbejdere, og for at opnå den juridiske ret til at opholde sig på fransk grund. Hvor nyttigt var museumsrummet for dem i den sammenhæng; hvordan hjalp det dem med at fremføre deres krav på en effektfuld måde? Hvordan forholdt disse migranter sig til museumsrummet og dets samlinger? Det er sådanne spørgsmål, jeg vil forsøge at besvare – også her gennem dybdegående interviews med såvel museumspersonalet som med nogle af de mennesker, der besatte det franske museum.”

Sophia Labadi arbejder nu videre med sit indsamlede materiale og sine tre cases. Og vi arbejder videre med projektet her på SMK – med testforløb, evalueringer og filmpremiere.

Testforløb, evalueringer og filmpremiere

I kommende blogindlæg vil vi fortælle om de testforløb, vi har haft hele foråret med sprogkursister fra forskellige niveauer og forskellige sprogskoler, om lærerevalueringer og om premieren på de syv formidlingsfilm, som sprogkursisterne fra SMK og Thorvaldsens Museum har lavet. Alle er velkomne til premieren den 11. juni kl. 17 på SMK.


Skrevet af Annette Skov, Julie Maria Johnsen og Nana Bernhardt.

arrow Kommentarer (0)
 
Endnu ingen kommentarer
Skriv en kommentar
 


Senest opdateret: 26.apr.2018
Sideansvarlig: Webmaster
SMK Logo