SMK blogger

Sprogskoler på museer | 12.mar.2014

Generalprøver, filmoptagelser og en dramatisk dag i dansk politik

”Hvis nogen havde sagt til mig i november, da jeg begyndte på sprogskolen, at jeg skulle stå nu på det største kunstmuseum i Danmark og præsentere et komplekst kunstværk på dansk – så ville jeg have sagt: Jamen, det er ikke realistisk!”

Ordene er Maija Ivanovas. Til en slags generalprøve på SMK har hun netop præsenteret et kunstværk for et lille publikum fra Thorvaldsens Museum. Hun, Vahid Abbasi og Lezel Indal, der alle er projektansat på SMK og kursister på Københavns Sprogcenter, er i fuld gang med at udvikle formidlingsfilm om ord og kunst. Filmoptagelserne nærmer sig med hastige skridt. Men først generalprøven!

Generalprøven

Thorvaldsens Museum er vores tætte samarbejdspartner i projektet og ligesom på SMK, er sprogkursister ansat på Thorvaldsens Museum til at udarbejde små formidlingsfilm. Det er disse 4 kursister og 3 medarbejdere fra Thorvaldsens Museum, der kommer til generalprøve på SMK. Vi bliver 13 i alt. Vi skal høre Maija, Vahid og Lezels præsentationer af deres værker. En mulighed for at afprøve, hvordan kunstværkerne kan præsenteres før de endelige filmoptagelser ugen efter.

Hjemmevante kunstformidlere

Lezel er først. Hjemmevant viser hun vej og fører gruppen hen til sit værk på anden sal i museets nye tilbygning: Arthur Köpckes Sølvskulptur. Men hun har ikke tænkt sig bare at fortælle om kunstværket. Hun vil gerne have os til at opleve det selv. Som en skoleklasse på museumsbesøg bliver vi udstyret med opgaveark og blyanter: Vælg dine egne tre ord til kunstværket! Og beskriv sammenhængen mellem de tre ord og værket.

Også Vahid udstyrer os hver med et board, så vi kan notere ord om hans værk; skulpturen Herkules brydes med Antæus. Vi deler ordene med hinanden, han samler besvarelserne sammen og udvider på den måde sin research.

Maija stiller os vanskelige spørgsmål ved sit værk. Hun er interesseret i nationalfølelser og nationsbegrebet: ”Hvad synes I, at ”Nation” betyder, og hvordan er nationen repræsenteret i kunstværkerne på SMK?”, spørger hun. ”Synes I, at kunstværker kan konstruere et specifikt indtryk af verden?”. Ups. Stof til eftertanke! Vores lille forsamling repræsenterer nationer så forskellige som Kina, Syrien, Iran, Italien, England, Filippinerne, Letland og Danmark. Spørgsmålene er yderst relevante. Og diskussionerne interessante!


Lezel introducerer sit værk Sølvskulptur for os alle. Hun har uddelt opgaveark og beder os vælge vores egne ord til værket – hvordan oplever vi dette kunstværk?


Vahid og gruppen ved skulpturen Herkules brydes med Antæus, der står i museets samling af ældre europæisk kunst fra 1300-1800.


Maija ved sit værk, en video og en performance, der hedder Nationen. Hun vil gerne diskutere, hvad begrebet ”nation” betyder for os hver især.

Lezel, Maija og Vahid er fortrøstningsfulde, da gæsterne er gået. De fik prøvet en masse af med et publikum og kan se, hvilke justeringer de har lyst til at lave inden optagelserne. Og i projektgruppen når smilet helt op til ørerne: Kursisterne udsætter os for de samme øvelser, som vi lavede med dem på en workshop i november 2013! Lynhurtigt har de indoptaget den dialogiske arbejdsform – nu opfordrer de også til, at vi i fællesskab diskuterer kunsten og deler vores oplevelser.

En dramatisk dag i dansk politik

30. januar skal vi besøge Thorvaldsens Museum. De 4 projektansatte kursister derovre skal også vise os de værker, de har valgt, og fortælle om dem. Det er deres generalprøve. Lige inden vi forlader SMK, tikker nyheder ind på diverse mobiltelefoner. SF er gået ud af regeringen. Lokalet syder, og vi diskuterer højlydt. Vahid spørger, hvad det betyder. Det er svært at forklare, men det resulterer i flere gode snakke om det danske politiske system og om politiske holdninger.

Netop fordi kursisterne ikke kun kommer på besøg, men faktisk er på SMK næsten hver dag og er blevet en del af vores kontormiljø og vores fællesskab som kolleger, handler det hele ikke kun om ord og kunst. Eller om filmmanuskripter. Det handler også om – dansk politik! Og om hverdag, sproglige vendinger, familie, barndom, danske vaner og rutiner. Og om iranske, lettiske og filippinske vaner. Alt kan være genstand for forklaringer og uddybninger. Ofte bliver vi gammeldanske i tvivl om noget, vi egentlig bare plejer at sige og gøre. Hvorfor gør vi det egentlig? Og hvorfor siger vi: ”Færdig med fyrre” og ”jeg smutter”? Og hvorfor kan man ikke rigtig sige ”vil du smutte mig ud?”?

Vi når frem til generalprøven på Thorvaldsens Museum, der er nabo til Christiansborg. Pudsigt, at bølgerne når stormhøjde i den store borg lige netop i de timer, hvor vi bevæger os rundt blandt Thorvaldsens marmor- og gipsfigurer.


Generalprøve på Thorvaldsens Museum, hvor Kay fra England, Jiang fra Kina, Tariq fra Syrien og Francesca fra Italien præsenterer deres yndlingssteder og kunstværker på museet. Ligesom Maija, Lezel og Vahid er de ansat på museet og i gang med deres filmmanuskripter om ord og kunst. Kays favoritsted er museets kælder, hvor samlingen af gipsafstøbninger er udstillet.


Kay fortæller om sit kunstværk, Ganymedes med Jupiters ørn


Kay, Tariq, Maija og Lezel i Thorvaldsens malerisamling. Francesca har valgt et maleri, der er udstillet her.

De 4 kursister på Thorvaldsens Museum har valgt tre skulpturer og et maleri. De fortæller og performer, og vi stiller spørgsmål og kommenterer. Der er kun én arbejdsdag tilbage for dem inden filmoptagelsen, så det meste er allerede på plads. Kun detaljer skal justeres. Vi er imponerede og lettede over, at filmoptagelserne på SMK først ligger 3 dage senere.

Slutspurt

Det er dagen inden filmoptagelserne på SMK. Vi går rundt til de tre kunstværker en sidste gang og øver. Maija, Vahid og Lezel har stadig manuskripterne med, men bliver i stigende grad fri af dem. Vi prøver forskellige placeringer af, tager tid, øver udtalen af vanskelige vendinger, flytter på afsnit i manuskripterne – og griner en masse. Intensiteten er høj, og nervøsiteten tiltagende. Der går rygter om, at Vahid vil stille op til optagelserne i sin brydedommeruniform!

Optagelsen

Vi skal filme! SMKs afdeling for digital produktion er klar. Slagplanen er lagt, så vi kan nå det hele på 4-5 timer. De rigger lyset til, indstiller hvidbalance og monterer mikrofoner. Filmene indeholder alle sammen en præsentation af Vahid, Lezel eller Maija selv og deres kunstværk. Sproget veksler mellem dansk og modersmål.


Filmholdet er i gang på SMK.

En hospitalsstue og en sølvskulptur

Lezel er uddannet sygeplejerske og allerede på en af de første dage på museet besøgte hun en installation af kunstnerne Michael Elmgren &  Ingar Dragset. En hospitalsstue med senge, patienter og sansestimulerende overraskelser. Derfor har hun valgt dette sted til den første optagelse, hvor hun præsenterer sig selv.

Netop denne dag har SMK rigtig mange gæster, og huset genlyder af snak. Det er som om, alle netop skal forbi rummet med den Sølvskulptur, som Lezel har valgt til den anden optagelse. Børnehavebørn bumler gennem gangene. Gymnasieelever småsnakker og suger nysgerrigt reality-atmosfæren til sig. Men midt i det hele fortæller Lezel tålmodigt om, hvordan skulpturen minder hende om oplevelser på Filippinerne, hvor hun dykkede og var med til at fjerne affald fra havet.


Lezel har valgt installationen Please, keep quiet! fra 2003. Her skal hendes film begynde, og her vil hun introducere sig selv. Som uddannet sygeplejerske føler hun sig nærmest hjemme i installationen, der minder meget om en hospitalsstue.


Vi er alle med rundt under optagelserne. Her Vahid, Maija og Julie i Lezels yndlingsrum på museet, installationen Please, keep quiet!


Lezel og filmholdet gør klar til optagelser ved Arthur Köpckes Sølvskulptur fra 1961-62, der er udstillet i den moderne samling i museets nyere tilbygning.


Lezel og Julie kigger på manuskriptet, før kameraet ruller. Lezel kan sin præsentation udenad, men støtter sig for en sikkerheds skyld til sine stikord.

Vahid og Herkules

Filmholdet rykker videre med tasker, stativer, ledninger og lys. Vahid – i brydedommeruniform – erobrer et skrivebord som det sted, hvor han vil præsentere sig selv. Og i den europæiske samling har han valgt skulpturen med Herkules i brydekamp. Han indtager scenevant rummet og har øvet sig i at gå og fortælle samtidigt. Han peger på detaljerne i billedhuggerens arbejde: Der er godt styr på tænderne. De er anatomisk korrekte. Som uddannet tandlæge med mange års erfaring fra egen klinik i Iran ved Vahid, hvad han taler om.


Vahid har indtaget et skrivebord på vores kontor og er klar til de første optagelser. Han har valgt at tage sin brydedommeruniform på og er kampklar til kameraet!


Sascha og Mathilde fra museets afdeling for digitale produktioner indstiller kamera og diskuterer med Vahid, hvordan han vil præsentere sit kunstværk.


Et nærbillede af skulpturen Herkules brydes med Antæus fra ca. 1600. En af grundene til, at Vahid har valgt skulpturen er en fascination af figurenes tandsæt. Han er selv uddannet tandlæge og imponeret over kunstnerens arbejde med detaljerne.


Vahid efter optagelserne. Det gik godt!


Vahid har lavet en mappe og samlet noter og manuskript. På forsiden har han sat et foto af ham, Lezel og Maija – SMK-teamet.

Dansk guldalder med et lettisk, russisk og engelsk tvist

Efter frokost kommer Maija på banen og introducerer guldalderrummet, der viser, hvordan nationen Danmark konstrueres gennem kunsten. Hun fortæller om sin egen baggrund: Født i Letland, halvt russisk, 8 år i London som projektleder – og nu knap et halvt år i Danmark. For hende er det oplagt at forholde sig undersøgende til et begreb som national identitet. Hun har valgt en video og en performance fra 2013, der hedder Nationen som sit værk. Det er en særlig udfordring at filme hende og en rullende videofilm i baggrunden, men det lykkes.


Maija har valgt at de første optagelser til hendes film foregår i en sal fyldt med kunst fra den danske guldalder i begyndelsen af 1800-tallet.


Maija foran sit værk – en video med en performance af kunstnergruppen J&K, Nationen fra 2013.

Filmholdet pakker sammen. Alle er tilfredse! Og lettede og trætte.

Dagen derpå

Dagen derpå, fredag den 7. februar 2014, har vi – sammen med Maija, Lezel og Vahid – inviteret alle sprogskolekursister, som har deltaget i projektets workshops, med til SMK Fridays, museets åbne (månedlige) aftenarrangement. En flok dukker op, vi introducerer dem til programmet, og så lader de sig opsluge af art talks, hemmelige koncerter, film, madvogn, bar og hinandens selskab.

En ekstra gevinst for SMK er klar: En ny gruppe gæster kender nu både museet og det åbne fredagsarrangement. Hvis huset lever op til deres forventninger, kommer de også næste gang – og har flere gæster med.


Skrevet af Annette Skov, Julie Maria Johnsen og Nana Bernhardt.

arrow Kommentarer (0)
 
Endnu ingen kommentarer
Skriv en kommentar
 


Senest opdateret: 26.apr.2018
Sideansvarlig: Webmaster
SMK Logo