SMK blogger
© Willy Ørskov 'Tre mindre lodrette’ , ca. 1975-85. Øverst: kunstværket i dets oprindelige tilstand.

© Willy Ørskov 'Tre mindre lodrette’ , ca. 1975-85. Øverst: kunstværket i dets oprindelige tilstand.

Bag om | Nyt om kunsten | 14.nov.2011

Plastic FOREVER - Del 2

PRIMI
Nogle kunstnere forudså ikke, at de arbejdede med et så selvdestruktivt materiale. Andre var mere bevidste og udnyttede det strategisk til at skabe flygtige værker, der kunne implodere når som helst og dermed fravriste sig kunstmarkedets og institutionernes jerngreb. Missionen synes delvist at have lykkedes. Konservatorer verden over står i dag over for en kolossal udfordring i at skulle fremtidssikre kunst, som indeholder eller udelukkende består af plastic.

Statens Museum for Kunst har derfor for nylig igangsat et utraditionelt forskningssamarbejde, der skal åbne nye veje til vækst og innovation i både plastindustrien og kunst- og museumsverden. PRIMI (Plastics Research and Innovation for Museum and Industry), som projektet hedder, bygger bro mellem de humanistiske videnskaber og naturvidenskaben og bliver et partnerskab
mellem plastindustri, kunstnere, designere, forskere og konservatorer. Målsætningen med denne umiddelbart umage konstellation af fagligheder er gennem vidensdeling samt udvikling og udfordring af plastmaterialer at skabe nye metoder til at forbedre holdbarhed og bevaringspotentiale for plast.

Plastickirurgi
Den første opgave under PRIMI tager afsæt i skulpturserien Bøjninger af kunstneren Willy Ørskov (1920-90). Statens Museum for Kunst ejer ti eksemplarer af Ørskovs oppustelige skulpturer, produceret mellem 1967-85. Disse cylinderformede legemer rejser sig lodret i rummet og svajer i takt med, at luften langsomt pibler ud af ventiler, hvorefter de skal pustes op på ny. I en årrække har skulpturerne været henvist til museets magasiner. Det gummibelagte nylonvæv, som de består af, er det samme materiale, som tidligere blev anvendt til fremstilling af redningsveste. Nu er det nedbrudt og krakeleret. Luften siver fra cylinderne lige så hurtigt, som den pumpes ind.

Ligesom al anden bevaring af kunst har hensynet til den oprindelige kunstneriske intention højeste prioritet. Konservatorerne skal ændre værkets karakter og udtryk mindst muligt. Da utæthederne i skulpturerne ikke er synlige for det blotte øje, har konservatorerne kunnet koncentrere sig om at stabilisere materialet indefra. I stedet for risikable lappeløsninger har de skabt nye oppustelige cylindere i en særlig langtidsholdbar, aluminiumsbelagt film med samme diameter og længde som Ørskovs skulpturer. De er efterfølgende sat ind i originalværkerne, som ligeledes har fået nye og forbedrede ventiler. Nu kan skulpturerne atter indtage deres retmæssige plads blandt andre hovedværker i moderne danskkunst, når museet i de kommende år præsenterer en nyophængning af samlingerne.

Artiklen har tidligere været bragt i Statens Museum for Kunsts klubmagasin. Læs mere om klubmagasinet her

Del 3 følger ...

arrow Kommentarer (0)
 
Endnu ingen kommentarer
Skriv en kommentar
 


Senest opdateret: 6.mar.2018
Sideansvarlig: Webmaster
SMK Logo