SMK blogger

Bevaringschef Jørgen Wadum

Bag om | 4.okt.2011

PRIMI på fransk visit på Louvre

I forbindelse med et end-user seminar for kulturarvsforskere i juni 2011 på Center for Research and Restoration of the Museums of France (C2RMF) på Louvre, havde jeg fornøjelsen af at åbne seminaret med en key-note speech om Discoursing Art Works. Her talte jeg om, hvorledes kunstværker kan fortælle historier – hvis bare vi er i stand til tolke dem.

Seminaret udsprang ud af det stort anlagte CHARISMA-projekt. CHARISMA står for Cultural Heritage Advanced Research Infrastructures: Synergy for a Multidisciplinary Approach to Conservation/Restoration. Projektet giver tværnational adgang til de mest avancerede naturvidenskabelige ressourcer og viden, der tilbyder naturvidenskabelige forskere, konservatorer og kuratorer mulighed for at styrke deres forskning. CHARISMA er en EU-finansieret aktivitet under FP7 programmet "Forskningsinfrastruktur". Du kan læse mere om projektet her: http://www.charismaproject.eu/.

Helt ind i kunstnerens atelier og industriens laboratorium
Under min præsentation vakte PRIMI projektet stor interesse for sin innovative tilgang til på interdisciplinær vis at samle ikke blot museumsfaglige discipliner i tværvidenskabelige møder, men især ved at engagere udøvende kunstnere og industrien i selve projektets kerne.

På C2RMF forsker man – som i PRIMI – også i samtidskunstens problematikker og bevaringskompleksiteter. Man har til den ende i forbindelse med nyanskaffelser til museerne oparbejdet et større ’reservedels’-arkiv af plastmaterialer fra kunstnernes atelier. Men det at drive forskning i materialernes egenskaber helt ind i atelierne og industriens laboratorier – dér står PRIMI også internationalt anskuet som en unik frontløber. Man forventer sig mere end en fransk visit af dette projekt.

arrow Kommentarer (0)
 
Endnu ingen kommentarer
Skriv en kommentar
 


Senest opdateret: 26.apr.2018
Sideansvarlig: Webmaster
SMK Logo