SMK blogger

Bag om | 24.jun.2010

PRIMI status quo - nu rykker vi!

Gruppen er godt i gang med at kaste sig over de forskellige tiltag og gøremål i forbindelse med PRIMI-projektet. Vi har lige akkurat afsluttet vores tredje møde den 23. juni 2010 og har dermed lagt grundlag for vores videre arbejder. Det tegner spændende - og projektet har et alsidigt potentiale, der allerede har vist sig meget givende.

Forskellige faggrupper
PRIMI-gruppen har brugt meget tid på at gennemgå forskellige casestories og undersøge mulighederne for innovative tiltag i udviklingsøjemed. Vi kigger på værker, hvor kunstnerne har optrådt som ekstreme brugere af plastmaterialer – udfordret materialet igennem formgivning og design. Vores specielle sammensætning af faggrupper (kunstnere, plastindustrifolk, konservatorer, plastforskere og innovationskonsulenten) giver en unik mulighed for at få noget reelt viden på bordet samt at skabe nye ideer og perspektiver.

Mindre fokusgrupper
Deltagerne vil nu begynde at arbejde i mindre fokusgrupper for at sikre den nødvendige fordybelse og for at skabe mulighed for konkrete resultater og output. Fokusgrupperne, som er sammensat på tværs af faggrupperne, vil hver især gå i dybden med en specifik problematik såsom: Hvordan forhindrer vi, at polyuretan skum bliver gulligt på grund af Uv-stråling? Hvordan kan vi overfladebehandle plast for at beskytte det mod nedbrydning? Hvordan kan vi bruge vores viden vedrørende nedbrydning af ældre plastmaterialer/kunstværker til at skabe innovative tiltag i forbindelse med både konservering og produktudvikling? Disse er alle eksempler på, hvad PRIMI-projektet vil undersøge nærmere i den kommende fremtid.

Alle i PRIMI-gruppen har store og positive forventninger og glæder sig til at bidrag yderligere til projektets videre udvikling – nu rykker vi!

arrow Kommentarer (0)
 
Endnu ingen kommentarer
Skriv en kommentar
 


Senest opdateret: 26.apr.2018
Sideansvarlig: Webmaster
SMK Logo