SMK blogger

Bag om | 16.sep.2011

"Sær viden" skal udnyttes i plastindstrien

Kan kunstnernes "sære viden", hvor de blandt andet benytter plastmaterialer til andre formål, end de oprindeligt er tiltænkt, gå hen at blive et innovationsværktøj for fremtidig vækst i plastindustrien? Det er det grundlæggende spørgsmål, kunstnere, industrifolk, museumsfolk og konservatorer drøfter, når vi mødes i PRIMI-projektgruppen.

Det er karakteristisk for danske plastvirksomheder, at den råvare, som de forarbejder til færdige produkter, ikke fremstilles i Danmark, men må indkøbes hos store kemikalievirksomheder i Europa. Værdikæden er lang, når det gælder plast, og det har været en udfordring for PRIMI-gruppen at få identificeret hvilket led i denne kæde, vi skulle fokusere på, når det gælder promovering af den grænseoverskridende innovationsbestræbelse, som konceptet "extreme user" jo indebærer. Samtidskunstneren der arbejder med plast, kan karakteriseres som indbegrebet af en "ekstrem bruger". Kunstneren benytter plastmaterialer til andre formål end de er tiltænkt af producenten.

Mødet mellem kunstnere og kemikere
I PRIMI-gruppen fandt vi frem til, at når vi beskæftiger os med så grænseoverskridende problemstillinger, som kunstnernes "sære viden" må siges at være, kan det være en fordel at henvende sig til de største spillere i plastværdikæden. Vi har derfor besøgt Ineos’ PVC-fabrik i Stenungsund nord for Göteborg. Mødet mellem kunstnerne og "hardcore" kemikere var en succes. Efterfølgende udtrykte virksomheden tilfredshed med besøget. De spørgsmål, som virksomheden fik stillet af kunstnerne, var væsensforskellige fra de spørgsmål, de normalt får stillet af kunder eller andre besøgende. Det var ifølge laboratoriechefen "tankevækkende", og virksomheden udtrykte ønske om et fortsat samarbejde med PRIMI-gruppen.

Seminar med Solvay/Solvin
Solvay/Solvin er en stor hæderkronet belgisk kemikalievirksomhed, som udmærker sig ved at have en lang tradition for moderne tænkning, når det gælder innovation. I sommeren 2011 lykkedes det for PRIMI-gruppen at få overtalt Solvin/Solvay til at arrangere et heldagsseminar, hvor formålet var, at PRIMI-gruppen sammen med eksperter fra virksomheden skulle drøfte, hvordan kreative kræfter kan benyttes til at skabe værdi hos plastvirksomheder.

Ved seminaret deltog både belgiske museumskonservatorer, kemikere og repræsentanter for plastforarbejdede virksomheder. Blandt andet deltog en fabrikant af inflateables (oppustelige plastprodukter), som må betragtes som indbegrebet af et oplevelsesøkonomisk objekt. Direktøren for virksomheden var stærkt interesseret i at indgå et samarbejde med de danske kunstnere, som deltager i PRIMI-gruppen. Også Solvay/ Solvin har efter seminaret udtrykt ønske om et fortsat samarbejde med PRIMI-gruppen. En udfordring for PRIMI i fremtiden bliver at få formidlet den positive interesse, vi har set i udlandet, til også at gælde for danske plastvirksomheder.

Det skal understreges, at PRIMI-projektet er et MEGET nyskabende og grænseoverskridende projekt, og der hersker INGEN tvivl om, at blev der ikke ydet en eller anden form for økonomisk støtte, ville projektet ikke være etableret og de hidtidige resultater ikke være opnået.  For at industrien kan stille med partnere til projekter, som disse er det af stor symbolsk værdi, at der er tale om statsstøtte. Det er langt nemmere for interesserede virksomheder at overbevise deres ejerkreds, om at de skal deltage i projekter, hvis et projekt blåstemples som delvis statsfinansieret.

Udbyttet for industripartnerne
For industripartnerne i projektet har deltagelsen i projektet foreløbig betydet, at deltagerne har fået en bevidsthed om, at der i de kreative kræfter kan ligge et potentiale for vækst, som bør udforskes nærmere, således at danske plastvirksomheder kan udnytte disse potentialer i deres fremtidige udvikling.

  • Af: Ole Grøndahl Hansen
  • 16.sep.2011
arrow Kommentarer (0)
 
Endnu ingen kommentarer
Skriv en kommentar
 


Senest opdateret: 26.apr.2018
Sideansvarlig: Webmaster
SMK Logo