SMK blogger

© Værket My Own Country af billedkunstner Lise Harlev, som er med til at udvikle og afprøve nye workshops og undervisningsmateriale for sprogkursister.

Sprogskoler på museer | 20.dec.2013

Sprogskoler på museer

På SMK har vi ofte besøg af sprogskoler og sproglærere, der sammen med deres kursister bruger museet som udflugtsmål og som en del af sprogundervisningen. Men hvordan kan man egentlig blive bedre til at tale dansk på et kunstmuseum, en højborg for visuelle udtryk? Og hvordan kan museet i det hele taget byde sprogkursister og nye borgere velkommen til Danmark og bidrage til at skabe nye kulturelle og historiske referencerammer – både for dem og for museet?

Det vil vi gerne undersøge. Derfor har vi i 2013 indledt et tæt samarbejde med Københavns Sprogskole og deres sprogkursister. Et samarbejde, der også inkluderer billedkunstneren Lise Harlev, den franske forsker Sophia Labadi og Thorvaldsens Museum.

OrdVærkSted

OrdVærkSted
er arbejdstitlen på vores projekt, hvor kursister og undervisere fra Københavns Sprogcenter samarbejder med os om at udvikle, afprøve og producere et nyt undervisningsforløb og materiale, der handler om at lære dansk og om at lære Danmark at kende – med udgangspunkt i museets kunst. Men hvem er kursisterne? Hvem er vi, afsenderen af denne blog? Og hvad er planen for det næste år?


Projektet i sin første udviklingsfase

Hvem er sprogkursisterne?
De sprogkursister, vi skal arbejde sammen med, går på Københavns Sprogcenter. Sprogcentret tilbyder undervisning på flere niveauer: Danskuddannelse 1, 2 og 3 for kursister med henholdsvis korte, mellemlange og lange uddannelser bag sig. Men uanset niveau og uanset, om kursisterne er flyttet til Danmark af nød eller lyst, handler uddannelsen på sprogcentret om at lære det danske sprog, mundtligt og skriftlig, og om at få indsigt i danske kultur- og samfundsforhold.

Kursisterne har altså – hvor forskellig gruppen end måtte være – nogle fælles mål: At blive gode til det danske sprog og at lære kulturen og danskerne bedre at kende. Så nu undersøger vi, hvordan museet kan spille en rolle her, og hvordan vi helt konkret kan gøre det bedst.

Hvem er vi?

Projektgruppen på SMK består af tre medarbejdere i museets formidlingsafdeling:

  • Annette Skov, underviser og omviser på museet
  • Julie Maria Johnsen, undervisnings- og udviklingsmedarbejder
  • Nana Bernhardt, undervisnings- og udviklingsansvarlig i Skoletjenesten

Det er os, der skriver denne blog.

De første skridt – med billedkunstner Lise Harlev

Så hvad skal der ske? Vi lægger ud i vinteren 2013-14 med at udvikle og afprøve to workshops for kursister fra sprogcentret. Det gør vi i samarbejde med billedkunstner Lise Harlev, der selv arbejder med ord i sin kunst. Hun skal kaste et friskt blik på vores kunstsamling og på arbejdet med ord. Vi bruger de to workshops til at blive klogere på vores målgruppe og på feltet: Hvem møder vi? Hvordan møder kursisterne os? Hvilke greb, øvelser, opgaver, kunstværker og rum fungerer godt? Hvilke potentialer og udfordringer ligger der i at bruge museet og kunsten som udgangspunkt for sprogundervisning? Det vil vi være klogere på efter afprøvning.


Værket My Own Country af billedkunstner Lise Harlev, som er med til at udvikle og afprøve nye workshops og undervisningsmateriale for sprogkursister


De næste skridt – ansættelse af tre kursister

Efter de to workshops vil vi ansætte tre af de kursister, der deltog i workshops på museet og dermed indgå et endnu tættere samarbejde med dem. Vi vil bede dem være medproducenter på det materiale, vi skal udvikle. Og vi vil dermed involvere kursisterne direkte i arbejdsprocesserne, så vi bliver klogere på, hvordan vi bedst møder deres behov. Kursisterne opnår forhåbentlig også ejerskab til stedet og kunsten og bliver gode ambassadører. Ikke mindst får de indblik i en dansk virksomhedskultur – for det repræsenterer museet også.

Videreudvikling og international forskning

I vinteren og foråret 2014 arbejder vi videre med det nye undervisningsforløb og materialet, så det kan blive en del af museets daglige praksis og tilbud til uddannelsesinstitutionerne. Og i sommeren 2014 interviewer den franske forsker Sophia Labadi fra University of Kent i England de deltagende kursister og museumsfolk. Hun undersøger projektets betydning for de involverede parter og skriver en artikel, der sætter projektet i internationalt perspektiv.

Projektet er støttet af Kulturstyrelsen

Kulturstyrelsens formidlingspulje støtter projektet i 2013-14.

Samarbejde med Thorvaldsens Museum
Projektet er et samarbejde med et team af undervisningsmedarbejdere fra Thorvaldsens Museum.

Mere blog

Følg med i projektet her på bloggen. Næste gang kan du læse om vores workshop med kursister fra sprogskolen.


Af: Annette Skov, Julie Maria Johnsen og Nana Bernhardt

arrow Kommentarer (0)
 
Endnu ingen kommentarer
Skriv en kommentar
 


Senest opdateret: 26.apr.2018
Sideansvarlig: Webmaster
SMK Logo