ULK er SMKs sociale og kreative community for unge
I ULK arbejder du frivilligt med brugerinddragende projekter i tæt samarbejde med museets ansatte – for at kunst er vedkommende og kreativitet en del af unges hverdag.


ULK Community
ULK skaber længerevarende relationer mellem museet og unge. Både gennem modige, eksperimenterende projekter internt med formidlere, kunstnere, kuratorer og interaktionsdesignere – og gennem samarbejder med eksterne kreative miljøer på festivaler, digitale platforme og i byens rum.

I ULK arbejder vi for at dele vores begejstring for kunst og er optaget af, hvordan SMK og kunst kan spille en rolle i andre unges liv. Derfor arbejder vi også målrettet med redskaber til projektstyring, formidling og kommunikation.


Brugerinddragelse i ULK

Er en dynamisk, demokratisk proces, hvor læringspointerne kommer til syne i netop det processuelle.
Det er samarbejdsprocesserne og den viden, de kaster af sig, der viser os, hvorfor unge brugere kan være med til at forme SMK som et flerstemmigt rum.

www.ulk.dk


Kontakt os på ulk.dk


Nyheder, blog, fotos og ULKs projekter til fri download

www.smk.dk/udforsk-kunsten/lydspor-og-podcasts/


Audiguide Den Kgl. Afstøbningssamling

ULK står bag 3 lydspor til samlingen