Gennemlyst


Udstilling Gennemlyst -på sporet af Bosch og Bruegel


Kunstpiloterne og SMK's bevaringsafdeling står bag udstillingen fra 2012

ULK er SMKs sociale og kreative community for unge
Som kunstpilot i ULK arbejder du frivilligt med brugerinddragende projekter i tæt samarbejde med museets ansatte– med visionen om, at kunst skal være vedkommende og kreativitet en del af unges hverdag


ULK Community
ULK skaber længerevarende relationer mellem museet og unge. Både gennem modige, eksperimenterende projekter internt med formidlere, kunstnere, kuratorer og interaktionsdesignere – og gennem samarbejder med eksterne kreative miljøer på festivaler, digitale platforme og i byens rum.

Kunstpiloterne arbejder for at dele deres begejstring for kunst og er optaget af, hvordan SMK og kunst kan spille en rolle i deres og andre unges liv. Denne nysgerrighed deler vi. Derfor arbejder vi også målrettet med at give kunstpiloterne noget igen i form af redskaber til projektstyring, formidling og kommunikation.


Brugerinddragelse

Er en dynamisk, demokratisk proces, hvor læringspointerne kommer til syne i netop det processuelle.
Det er samarbejdsprocesserne og den viden, de kaster af sig, der viser os, hvorfor kunstpiloterne og unge brugere kan være med til at forme SMK som et flerstemmigt rum.

www.smk.dk/besoeg-museet/nyheder/artikel/vi-lufter-kunsten-i-byrummet/


ULK og Byens Hegn

Kunstpiloterne står bag to Metro hegn ved Marmorkirken og Solbjerg Plads

www.ulk.dk


Find os på ulk.dk


Nyheder, blog, fotos og ULKs projekter til fri download